Dag: 21 november, 2009

”Punkten” i hjärtat är referenspunkten i våra liv

En fråga jag fick: Jag består helt och hållet av ett begär efter att njuta. Vad inom mig ser alla förändringar hos detta begär från sidan?

Mitt svar: Ja, jag består verkligen av ett begär att njuta. Jag kan bara jämföra intensiteten hos begärets särskilda manifestationer.

Hur som helst, om jag har en ”punkt” i hjärtat, embryot till min själ, Skaparens del i mig från Ovan, en partikel som består av begäret att skänka, ett uns av sanning – så är det precis mot den här punkten som jag börjar värdera och systematisera allt annat. Då finner jag mig själv oförmögen att samtycka till någonting om det inte har ett samband med den.

Man kommer till kabbala med en ”punkt” i hjärtat, vilken blir en referenspunkt för hela ens liv. Man kastar sig inte längre in i egoistiska, jämförande beräkningar, eller strävar efter maximal förtjänst med tanke på pengar, berömmelse eller denna världens alla andra ”välsignelser”. Nu stämmer man av allting gentemot sanningen – den andliga punkten som har vaknat inom en.

Detta leder människan till en ny nivå som för med sig nya förväntningar. Nu känner man att man, utan kabbalans metod, är oförmögen att utveckla den här ”punkten” och inkludera allt annat i den. Denna ”punkt” har nu blivit ens prövosten och standarden som alla ens begär värderas efter.