Dag: 8 november, 2009

Boken Zohar leder oss in i den Övre Världen

Kabbalans visdom säger oss att det finns fem världar som skiljer oss från den Övre Kraften. De är placerade den ena nedanför den andra, där allt som finns i den högre världen kommer ned och kopieras helt och hållet i alla världarna, hela vägen ända ned till den lägsta världen – vår värld.

Skillnaden mellan världarna är inte deras detaljer, utan materialet i varje värld. Ju högre en värld är, desto mer andligt (givande/skänkande) är dess material. Ju lägre världen är, desto mer fysiskt (mottagande, egoistiskt) är dess material.

Eftersom detaljerna i alla världarna är identiska, kan vi, genom att jämföra dem, försöka föreställa oss skillnaden mellan deras material eller begär, och vi kan önska att denna förändring skall ske med oss. Boken Zohar är speciell eftersom den skapar en projektion av den andliga världen på vår värld. Den berättar en historia om denna världen, och parallellt med den, om denna världens källa i den Övre Världen. Dessutom beskriver den allt detta i detalj och ger oss möjlighet att komma in i bilden av en världs placering över den andra.

Därmed har vi hamnat mellan två världar: mellan det som vi kan förstå i historien, om vår värld, och den högre bilden som vi försöker föreställa oss. Skillnaden mellan de två bilderna är att bilderna i vår värld är visuella. Vi ser dem, uppfattar dem och förstår dem. Men i den andliga världen är bilderna kvalitativa; de är kvaliteter, styrkor, begär och avsikter.

Om en person alltid positionerar sig mellan dessa två världar, så även om han ännu inte känner igen den Övre Världen, eller inte heller har de andliga sinnena att uppfatta den, ändå alltid försöker att föreställa sig den Övre Världen i stället för denna världen. Då börjar han känna en uppenbarelse och på detta sättet kommer han närmare att bli född in i den andliga världen.

Detta är vad som gör boken Zohar speciell. Ibland lockar den en person och ibland stöter den bort honom; genom dessa varierande rörelser, för den honom närmare den Övre Världen, eller nästa andliga värld ovanför honom.

Om en person redan är på en andlig nivå och önskar att stiga högre, då utför denna speciella bok samma åtgärd för honom. Den fungerar för alla 125 nivåer på den andliga stegen.

Därför, när vi läser eller lyssnar till boken Zohar; bakom varje ord och handling som beskrivs i denna bok, måste vi försöka att föreställa oss det mest korrekta begreppet om ”vad skulle detta verkligen vara på en högre nivå?”

Dessa ansträngningar kommer att möjligöra för oss att känna den Övre Världen. Förståelsen kommer att komma efter upplevelsen. För tillfället börjar de högre sinnena att ta form i oss, parallellt med varje kroppslig känsla. Det är så vi kommer in i en värld från den andra.

Vår chans att uppnå den Övre Världen

Vi har gått igenom en lång kedja av reinkarnationer, men tidigare sådana som var svårare än de vi upplever i dag. Jämfört med lidandet vi tidigare har gått igenom är vår nuvarande inkarnation som en trevlig promenad i denna världen.

Men vår existens i denna världen är nu speciell, eftersom efter tusentals år av egoistisk utveckling, har vi väckts till att komma ut ur denna världen och gå in i den Övre Världen för att göra ett andligt genombrott.

Varje person har en kärna av upplevelse av den Övre Världen och den kallas punkten i hjärtat, vilken oavbrutet drar och driver en person. Punkten i hjärtat väcks under sådana omständigheter att det är svårt att tro att sådana saker inträffar.

Det som vi lever i är det andliga området, Skaparen. Det finns ingen materia och det finns ingen ”den här världen”. Det enda som finns är det andliga område som innehåller alla själar i ett omedvetet, sömnigt tillstånd. Några av dem blir dock inspirerade att vakna upp och uppleva sitt eget sanna tillstånd.

Men eftersom det andliga är perfekt (fullständigt) så måste vår önskan att uppleva det andliga också vara perfekt (fullständig). Man kan alltså inte lyssna till några argument mot andlig utveckling. Om en själ vaknar, då skall en person lyssna på den, och ingen annan! I själva verket presenterar Skaparen själv möjligheten för en person att höra Honom och den personen måste fullfölja detta, oavsett allt.

Naturligtvis måste en person förse sin familj med allt den behöver och respektera sina föräldrar och hjälpa dem när de blir gamla, men ingen har rätt att diktera för honom hur han skall hantera sin egen själ. Föräldrar, familjen och hela världen ledsagar oss bara i denna världen, men vi lever här för att gå in i den eviga och perfekta världen.

Det omvända är också sant, att vi inte skall tvinga någon annan i denna världen att engagera sig i uppenbarelsen av den Övre Världen. Men om folk runt omkring oss kräver att vi ger upp utvecklingen av våra själar, då måste vi fatta beslut om att antingen ge upp våra själar för deras skull, eller ge upp dem för våra själars skull .

Detta beslut fattas med vetskapen att Skaparen ger oss en möjlighet att uppnå den Övre Världen.

Låt Zohar ta dig med in i det okända

1Vi börjar nu att studera boken Zohar, så låt oss tala om hur man skall studera den. Du behöver inte läsa texten. Det är tillräckligt att bara lyssna till den och att låta allt som sägs gå igenom dig. Låt det ske inom dig medan du strävar efter att känna den bild Zohar målar upp för dig.

Kanske förstår du inte något av vad Zohar säger dig, som om den talade till dig på ett främmande språk. Men ändå, din största önskan skall vara att veta vad den talar om. Och verkligen, den talar om dig och ditt liv där, i den Övre Världen! Genom att sträva efter att föreställa dig i denna andra världen med hjälp av denna svårförståeliga text, kommer det helt enkelt hända. Ut ur intet, total tomhet och okänslighet, börjar nya upplevelser att vakna upp inom dig. Dessa kommer att vara dina reaktioner på orden i denna bok.

Zohar är skriven på två nivåer eller på två språk. Ett språk beskriver vissa händelser med bilder ur din värld, den du känner till. Samtidigt, leder det andra språket, som talas parallellt med det, dig till andliga koncept. Du visas två världar som är parallella med varandra. Dessa är dock bara två nivåer av upplevelser som existerar relativt till dig. I verkligheten finns det bara en uppfattning och en bild som du delar i två för tillfället.

För att komma in i den nya världen, måste du föreställa och känna den ytterligare, andliga nivå, av upplevelse som här beskrivs. Dessa två nivåer måste finnas inom dig, den ena parallellt med den andra. Samtidigt måste du sträva efter att stiga upp från den materiella beskrivningen till den andliga.

Läraren behöver inte förklara någonting. Studenten måste konsumera texten och öppna upp alla ”entréer” för att låta texten flöda fritt genom honom , liksom en expansiv, lugnt rinnande ström av vatten. Du skall räkna med, och vänta på de nya upplevelserna och bilderna att ta form i din upplevelse.

Du skall inte föreställa dig några fysiska bilder eller handlingar. Texten i boken Zohar är en resa djupt in i själen, och dess ord måste framkalla direkta förnimmelser av vad som händer inom dig, inom dina kvaliteter och krafter, och slutligen, ditt förhållande till Skaparen. Detta måste ske i ditt djupaste inre rum, inom dig.