Att använda världen som ett sätt att avancera

En fråga jag fick: Hur är mångfalden i vår värld sammankopplad med det enhetliga målet att älska sin nästa som sig själv ?

Mitt svar: Delarna i vår värld utgör en gemensam Kli. Låt oss till exempel ta en myra som tillbringar sitt korta liv krypande i skogen på jakt efter mat. På vilket sätt har denna myra samband med min själ och dess slutliga korrigering?

Alla nivåer under det mänskliga planet representeras som yttre manifestationer av mänskliga egenskaper. ”Myran” finns först i dina önskemål och manifesteras sedan i en mänsklig form. Utan den yttre formen skulle du inte vara redo för den inre korrigeringen.

Varje detalj på den livlösa, vegetativa och rörliga nivån är nödvändiga eftersom de är inkluderade i människan. Genom  att leva sina naturliga liv, hjälper de våra begär att utvecklas till det mänskliga planet.

Under utvecklingen av våra begär går vi igenom de stadier som redan har ägt rum. Först gör vi det i naturen i vår värld, sen på den ”mänskliga” nivån av begär, och slutligen närmar vi oss och kan uppnå den andliga världen. Våra inre önskningar skulle inte bildas utan alla dessa yttre detaljer.

I början måste dessa önskemål utvecklas från den minsta av de mest obetydliga önskningar. Därför har ursprungligen en livlös nivå bildats, följt av en vegetativ, och sedan förflyttande, i all sin mångfald. I denna process, utdör vissa arter medan andra plötsligt uppstår. Allt förändras, men allting är en projektion av våra inre förändringar.

Hela skapelsen är inbäddad i människan och utgör en harmonisk, perfekt bild. Därför bör människor korrekt veta hur man ska använda alla delar av den verklighet som existerar framför dem.

Det finns olika lagar som spelar in här, men deras främsta syfte är att visa oss hur man befattar sig med allt i relation till skapelsens mål. Vi måste använda hela världen på ett sådant sätt att det kommer att driva oss mot målet.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.