Bara våra ögon kommer att se

Fråga: Vem formar de andliga kvaliteterna i mig? Gör jag det själv eller gör Skaparen det för mig?

Mitt svar: På den anliga vägen upptäcker en person kontinuerligt nya lager av verkligheten och ett enhetligt system uppstår gradvis inför honom. Det är en stor mekanism som kontrollerar varje atom och molekyl i hela skapelsen. Denna mekanismen kontrollerar också hur de är sammankopplade och vilka förändringar som äger rum inom dem. Vi vet inte vad vi kommer att upptäcka som en konsekvens av vårt andliga sökande. Men vår uppgift är att lära känna Skaparen genom Hans handlingars exempel.

Fråga: Är det möjligt att kombinera två synsätt: ”Det finns ingen annan jämte Skaparen” och ”Det finns ingen annan jämte mig”?

Mitt svar: Vi kan inte klara av att kombinera dessa motsatser i vårt språk, våra känslor eller vårt förstånd.

När du känner att du har kommit lite högre än denna världens nivå och när dina föreställningar om tid och rum upphör, då kommer en helt ny upplevelse att infiltrera ditt sinne. Också i den andliga upplevelsen är vi begränsade av beskrivningarna av världarna BYA.

En person är kapabel att stiga ännu högre, men han kan inte beskriva det som uppenbaras där, eftersom det inte finns bokstäver, ord eller ljud som kan beskriva det. Detta är för att hela vår upplevelse är byggd på kontraster. Till exempel, ljus-mörker och god-ond. Ovanför världarna BYA är god och ond blandade med varandra. Vi kan inte beskriva detta. Därför, det finns ett svar på din fråga, men det är omöjligt att uttrycka det. Stig uppåt och det kommer att bli uppenbart för dig. Det är sagt om detta: – ”Bara dina ögon kommer att se, men inte någon annans ögon”.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.