Dag: 20 oktober, 2009

Depression kan gå om alla andra sjukdomar som drabbar mänskligheten

Aktuellt (från BBC):Depression hotar som global kris” – ”Siffror från WHO visar tydligt att bördan på grund av depression kommer att öka så mycket att detta år 2030 kommer att överträffa alla andra sjukdomstillstånd,” sade dr Shekhar Saxena på avdelningen för psykisk hälsa vid WHO. Det vetenskapliga begreppet ”börda” är ett mått på antalet förlorade levnadsår på grund av för tidig död eller svåra funktionshinder, börda som är väckt  av en viss sjukdom, i detta fall depression. Dr Saxena säger att depression är mycket vanligare än vissa andra sjukdomar som är mer allmänt fruktade, som HIV-AIDS eller cancer.

Min kommentar: Jag skrev om detta ämne för många år sedan. Till slut kommer vi att upptäcka att våra önskningar är tomma, mörka och oändliga. Droger kommer inte längre att släcka dessa önskningar, och självmord kommer inte att leda till frihet, eftersom  begären kommer att kännas som eviga, oförstörbara, och någonting från vilka du aldrig  kan frigöra dig.

Så småningom kommer vi att ha  ett enda val, och det är att acceptera kabbala som metoden för uppfyllandet av detta begär. Denna metod leder till uppfyllelse av Skaparen snarare än till uppfyllelse av saker här i världen.

Senaste kongressen i Rom nyligen omnämnd i italiensk tidning

Den 4 oktober publicerade respekterade LSDMagazine i Italien en artikel om den kongress som hölls i Rom den 17-18 oktober. Nedan är rubriken och första stycket i artikeln:

A Roma in Congresso “La Kabbalah rivelata” con i massimi esperti internazionali
4 Ottobre 2009

michael-laitmanBnei Baruch è la più grande istituzione in Israele che condivide la saggezza della Kabbalah con il mondo intero.  Il materiale di studio disponibile in 32 lingue, è basato su autentici testi di Kabbalah tramandati di generazione in generazione. Su questo presupposto i prossimi 17 e 18 ottobre, si terrà presso il Centro Congressi Frentani, a pochi passi dalla Stazione Termini e dall’Università “La Sapienza”, nel cuore della città di Roma, l’Associazione Studi e Ricerche Ashlag – Bnei Baruch Italia ha organizzato una serie di incontri per il secondo congresso italiano sulla “Kabbalah Rivelata”.

Översättning:

Till kongressen ”En introduktion i kabbala” med internationella experter i Rom

Bnei Baruch är den största institutionen i Israel som delar den kabbalistiska visdomen med hela världen. Läromedel som finns på 32 språk, bygger på autentiska kabbalistiska texter som gått i arv från generation till generation. Den 17 och 18 oktober på kongresscentret Frentani, en kort promenad från centralstationen Termini och universitetet ”La Sapienza”, i hjärtat av Rom, har Bnei Baruch Italiens Forsknings och Utbildningsinstitut organiserat en rad möten för den andra italienska konferensen om ”En introduktion i kabbala”.

Se även:
BB Italias hemsida