Dag: 1 oktober, 2009

Arbeta tillsammans med din miljö som med en sofistikerad apparat

Andlig utveckling byggs ovanpå nedgångar: när de blir korrigerade fungerar de som material för det andliga kliet (kärlet).

Om du vänder känslan av att vara långt borta från andlighet till att stiga uppåt andligt, kommer du därigenom att bygga din själ.

Tänk på en elektronisk omvandlare som rätar ut en oscillerande off- och on-kurva, och gör den konstant. Den oscillerande kurvan går in likriktarbryggan där den positiva fasen passerar en kontur och minusfasen går genom en annan. Som ett resultat produceras en konstant ström vid utgången. Detta är väldigt likt den andliga processen där nerförsbackar förvandlas till uppgångar.

Ljuset fungerar som den positiv fasen, och kliet (kärlet) visas som den negativa fasen, och de arbetar tillsammans. Praktiskt sett så påverkar jag min omgivning och omgivningen påverkar mig. Jag projicerar två känslor på omgivningen: en känsla av att något är viktigt, och att jag är värdelös. Som svar ger omgivningen mig ett intryck av känslan av att givande, är viktigt och mottagande är värdelöst.

Om jag tar hand om dessa fyra kanaler, då jag kommer att få styrka. När jag är i uppstigande jag har mycket styrka, jag måste ge till omgivningen. Och när jag faller och inte har någon kraft, då får jag styrka från omgivningen.

Detta fungerar på exakt samma sätt som en apparat som rätar ut den oscillerande kurvan: ibland ger jag till dem, och ibland ger de till mig. Som ett resultat har jag alltid styrka.

I själva verket är detta anledningen till att själen delades i två delar: mig själv och allt som är utanför mig. Det var för att ge mig möjlighet att behandla andra som mig själv.
Allt utanför mig är också mitt. Det är bara det att jag arbetar med det på detta oscillerande sätt, i bland jag ger styrka, och ibland ges det tillbaka till mig. Men vad jag får är många gånger mer än vad jag gett.

I kraft av mörkret (det nya kliet) som uppenbaras i mig, kan jag få tillräckligt med styrka från omgivningen att vända mig till den korrigerande kraften (Ljuset). Jag kommer då alltid att kunna gå framåt, liksom en konstant ström som alltid håller på att rätas ut. Och sålunda stiger jag högre och högre upp.