Dag: 26 oktober, 2009

Att resa sig över berget av hat med hjälp av Ljuset

Vad är en människa? En människa är ett berg av egoism och hat mot alla. Om Ljuset påverkar detta berg av hat (Sinaiberget) höjer det människan högre än berget.

Just på grund av egoismen har människan någonting att övervinna. Sedan, under Ljusets inflytande, är egoismen redo att ta emot njutning genom att använda den för skänkandets skull.

Ljuset gör allt. Man kan vara den mest rättfärdiga person, som har stigit högt upp i de Övre Världarna, men om Ljuset slutar att påverka en, kommer man omedelbart att falla ned till sin ursprungliga egoism. Det finns inga andra alternativ – antingen kontrolleras vi av vår egoistiska natur eller så kontrolleras vi av Ljuset.

Detta kommer aldrig att sluta, för när jag befinner mig på ett godtyckligt andligt tillstånd måste jag alltid hålla fast vid Ljuset för att det ska påverka mig. Om jag släpper taget om det kommer jag omedelbart att falla.

Att tvinga Obama till fred

En fråga jag fick: Vad anser du om att Obama fick Nobels fredspris?

Mitt svar: Jag ser det som att ”tvinga Obama till fred” – en vilja att tvinga på honom en viss fredspolitik som önskas av Europas gamla och svaga regeringar.