Dag: 17 oktober, 2009

Hur beräknar man oändlighet?

Vi har ingen chans att uppnå den andliga verkligheten med vårt egoistiska sinne. Det kan helt enkelt inte uppfatta den! Andlig uppfattning kallas uppnåelse (Hasaga), som kommer från ”Uppnåelse vid handen”, där ”hand” är den korrigerade egoistiska önskan.

Därför finns det vissa regler i den kabbalistiska vetenskapen: ”Utifrån dina handlingar kommer jag att känna Dig”, ”Domaren har inte mer än vad hans ögon kan se” och så vidare. Dessa uttalanden tyder på att den Övre Världen måste avslöjas genom tydlig uppnåelse.

Vi går igenom 125 grader av uppnåelse, från början till slut. Varje grad består av 25 individuella Partzufim eller tillstånd (se Baal HaSulams ”Beit Shaar HaKavanot”). Det visar sig att var och en av de 125 graderna, en så kallad ”Sefira”, omfattar 25 av sina egna former, och var och en av dessa också 25 egna sub-former, och så vidare, i det oändliga.

Detta är omöjligt att beräkna. Man kan inte ge dem något bestämt antal. Endast på en högre nivå, där det inte finns några bokstäver eller siffror, kan vi förstå all denna mångfald, eftersom vi kommer att få nya kvaliteter och ett nytt sinne. Därefter kommer antalet former att förvandlas till en högre kvalitet och vi kommer att uppfatta det naturligt och enkelt.

Därför tycks ett oändligt antal Partzufim, Sefirot, världar eller grader av andlig uppnående, bara vara oändligt för vårt nuvarande sinne. Men för ett andligt sinne reduceras allt till en enkel önskan om skänkande och kärlek, där vi känner enhet med Skaparen som ett helt ”jag”, där vi, Ljuset, och Skaparen är En!