Dag: 28 oktober, 2009

Hebreiskan är Ljusets språk

En fråga jag fick: Är det någon skillnad mellan hebreiska och andra språk i världen?

Mitt svar: Baal HaSulam skriver att hebreiska är Ljusets språk och arameiska är det mottagande kärlets (Kli) språk. Dessa två språk motsvarar respektive fram- och baksida. De är huvudspråken eftersom den geometriska formen på bokstäverna skildrar sambandet mellan Ljuset och begären (Kelim).

Men dessa är bara grundläggande språk eftersom att de uppstod i början av delningen av Babylon och människornas separation från varandra. Bokstäverna markerar egenskaperna hos de korrigerade själarna (kärlen, Kelim). De horisontella linjerna motsvarar spridandet av Hassidims Ljus, och de vertikala linjerna i bokstäverna motsvarar spridandet av Hochmas Ljus.

Andra språk uppstod ur den ständigt växande egoistiska separationen mellan människor från tiden för det gamla Babylon, som uppenbarade glimtar av egoism i den grundläggande mänskliga civilisationen. Dessa språk är inte konstgjorda, eftersom människor uppfann dem utifrån sin egen natur. Dock uppstod de långt från Källan, ur den splittring som skedde i Babylon. Därför gav inte Kabbalisterna oss inte några förklaringar för bokstäverna på dessa ”sekundära” språk, eller vilken egenskap och anknytning varje bokstav skildrar mellan Ljuset och kärlen (Kli).

I både hebreiska och arameiska, är varje bokstav en modell, en symbol och en notering om sambandet mellan Ljuset och kärlet. Det är ett samband mellan egenskaperna hos Bina och Malchut: nio bokstäver av Binas ZAT, nio bokstäver av Zeir Anpin, fyra bokstäver hos Malchut och de fem sista bokstäverna (Mantzepach), likväl som formen som motsvarar deras egenskaper.

Därför måste en person som studerar den kabbalistiska vetenskapen känna till bokstävernas element i det hebreiska alfabetet. I själva verket förmedlar deras geometriska form andliga egenskaper hos Malchut och i vilken utsträckning de är motsatsen till Bina.

Bokstaven i sig är en notering av ett andligt tillstånd. En person skall uppnå egenskaperna hos alla bokstäverna (d.v.s., sambanden mellan egenskaperna för mottagande – Malchut och givande – Bina) och ”skriva ner dem” i sitt hjärta (sitt begär) i rätt ordning. Han kommer då att ta emot hela Torans text, som det står skrivet, ”Uppteckna” det i ditt hjärta!”