Dag: 10 oktober, 2009

Arbeta tillsammans med Ljuset för att förändra dig själv

Vi är alla gjorde av begäret att njuta – ett material som inte kan göra något på egen hand och är helt beroende av det Ljus, som skapade det.

Alla förändringar som sker med begäret att njuta, utförs av Ljuset.

Vår utveckling börjar med den inledande fasen, där Ljuset påverkar viljan att njuta och får den att mogna. Från mognadens nivå och framåt, slutar Ljuset att utveckla begäret och väntar på att det själv skall vilja ha det här, och sedan be Ljuset om det.

Idag är vi i övergångsfasen, som leder till vår oberoende utveckling. Ljuset utvecklar oss inte längre, men väntar på oss, att be det att utveckla oss ytterligare. Men vår begäran måste motsvara Ljusets program för dess framtida handlingar för oss. På varje etapp måste vi be Ljuset att göra sitt arbete.

Om vi önskar att Ljuset skall utföra en specifik handling för oss – att korrigera oss från att ta emot, till givande, och om vår önskan är en exakt matchning med Ljusets program, då utför Ljuset omedelbart handlingen.

På så sätt avancerar vi framåt, och korsar en 1/125-del på vägen av vår utveckling.

Därför ligger hela vårt arbete i att förstå exakt vad bör vi be om, vilken är vår framtida nivå, och vad måste vi uppnå på alla stadier? Då kommer vår önskan att bli samma som Ljusets önskan, Skaparen.

Utdrag ut förberedelsen för morgonlektionen den 6 oktober 2009

1

Utdrag ur förberedelsen till morgonlektionen den 6 oktober 2009

Inspelning med Rabash, textad på svenska.

Originallänk; http://files.kab.co.il/video/eng_t_rav_2009-10-06_lesson_bb_achana.wmv

Låt oss undvika krisens nästa våg

Vi har fortfarande hårda tider framför oss. Låt oss hoppas att världen kommer att ha tid att gå igenom dem genom insikt, innan de kommer till uttryck i det materiella.

I så fall vi kommer vi inte att behöva gå igenom korrigeringen i det yttre, utan i vårt medvetande.

På ett eller annat sätt kommer allt detta att ske inom några månader. Vad jag förväntade mig skulle hända för ett år sedan finns fortfarande kvar att uppenbaras.

Stora ömstörningar närmar sig, och det är viktigt att låta dem komma till uttryck genom vår förståelse av situationen, snarare än genom materiellt lidande som varar länge och påverkar oss i köttet.

I stället för allt detta kan folk vakna upp omedelbart, förstå vad som händer och moget gensvara på det. De moderna kommunikationssystemen ger oss en möjlighet att snabbt låta massorna förstå sakers väsen och att framkalla förändringar i deras medvetande.

I varje fall, stora förändringar är på väg. Redan under första hälften av 1900-talet skrev Baal HaSulam att hela världen är en enda stor familj och att folk måste enas. Även om en kabbalist inte är utsatt för tiden, så såg han och kände ändå detta, vilket vi, fortfarande inte gör.

Världen har kunnat ljuga för sig själv och låtsas att den inte är i kris. Men alla pengarna har bränts upp och kassan är tom. Världens konkurs har blivit global. Jag tror att det kommande året innehåller en hel del arbete som vi måste göra, och folk kommer uppriktigt att börja uppmärksamma metoden för att förändra världen – kabbala.