Dag: 24 oktober, 2009

En violin som spelar Skaparens melodi

Laitman_2009-06_berlin_4777_wVi känner inte att hela våra liv är underkastade ett enda händelseförlopp. Skaparen förvirrar oss medvetet, som om världen varken har Källa eller Mål, så att vi, på grund av förtvivlan av deras frånvaro, kommer att fröjdas över uppenbarandet av kabbala, som är metoden för uppenbarandet av Skaparen.

För att kunna avslöja Skaparen är det nödvändigt att tillskriva allt som sker enbart till Honom, och att korrigera våra kvaliteter för att bli lika Honom. Om vi strävar efter att se enbart honom och ingen annan bakom allt som kommer till mig – alla motgångar och allt njutande, då börjar jag från denna förvirring bygga ett system av förbindelser av begär och tankar som är lika Skaparens.

Förutom det behöver jag se enbart godhet i alla Hans olika och motsägande ageranden. Om jag tror på kabbalister i det att de förnimmer Skaparen som en enda välvillig källa, strävar jag efter att korrigera mina kvaliteter på ett sådant vis att jag förnimmer Honom på samma sätt.

Om jag stämmer mig som en violin, vilken, efter att ha stämts, börjar spela melodin rätt, då kommer jag att känna Skaparen och Han och jag kommer tillsammans att spela mig. Vi kommer att smälta samman i en melodi och ett instrument.

(Från den första lektionen under den Nordamerikanska kongressen 16.10.09)