Dag: 30 oktober, 2009

Läran om rötternas och grenarnas språk

En fråga jag fick: Uppnår en person de andliga rötterna genom sina studier?

Mitt svar: I samband med sina studier, uppnår en person många saker genom sitt sinne, men detta innebär inte att nå sina andliga rötter. Att uppnå de andliga rötterna innebär att nå givandets kvalitet. Det är inte kunskap utan mottagandet av korrigerade, nya kvaliteter.

Just nu har jag 613 materiella begär. När jag omvänder dem till att bli andliga begär, 613 begär att ge, innebär detta att jag når mina andliga rötter. Jag uppnår ”jag som skänker” istället för ”jag som tar emot!”

Den Övre Världen uppenbaras i mig, i mina korrigerade kvaliteter. De andliga rötterna är mina kvaliteter, och just nu, när jag ser denna världen, upplever jag mitt eget själv, som är bilden som finns inne i mig. Kombinationen av alla mina kvaliteter och en förening mellan dem är vad jag kallar den här världen.

I min inre struktur finns många kopplingar, signaler och intryck, alla vilka jag kallar min värld. När detta system börjar arbeta enligt principen för givande, uppnående den allra första graden i alla dess delar, kommer det att betyda att jag har nått mina andliga rötter.

Sambandet mellan mitt förra stadium, när jag kände att världen i min materiella struktur, vilken var sammansatt till förmån för mottagandet, och systemet som är förenat i enlighet med programmet för givande, kallas grenarnas språk. Det är med hjälp av detta språk som jag börjar förstå hur Skaparen skapade de andliga nivåerna och alla uppstigandets grader.

Snarare än att agera på ett plant underlag, på endast ett enda plan, förstår jag vad som händer mellan de olika skikten och hur nedstigandet eller uppstigandet inträffar. Om jag bara studerar ett plan kan jag bara vara livlös, vegetativ, eller rörlig på det planet.

Men om jag studerar skillnaden mellan dessa lager, eller plan, kommer jag att upptäcka vad jag kan använda för att förändra mig själv. Med andra ord är grenarnas språk ett sätt att stiga högre och högre.

Det talar inte till oss på en plan yta som språken i denna världen. I stället förklara det skillnaderna mellan denna världen och den andliga, sambandet mellan roten och grenen. Jag studerar inte bara den andliga världen, jag studerar båda dessa världar, den ena gentemot den andra.

På det sättet lär jag känna Skaparens handlingar. Trots allt är det viktigaste inte lagret i sig självt, utan vad som är mellan dem. Detta hjälper mig att förstå hur jag kan förändra mig själv, stigande högre och högre varje gång. Detta är vad vi behöver lära oss av Läraren.