Dag: 13 oktober, 2009

Det andliga datorprogrammet

Den kabbalalistiska vetenskapen liknar ett program som aktiverar datorn. Dess inre instruktioner registreras i form av ord som programmet läser och sedan utför. Utåt sett så är detta det samma som läsandet av kabbalistiska texter.

Genom att läsa bokstäverna, orden och raderna sätter vi vår inre mekanism i rörelse. Det verkar som om vi helt enkelt läser en text och uttalar orden, men i verkligheten lägger vi in kommandon i våra tankar och önskningar, vilka kommer att utföra dem.

Detta är varför en bok skriven av en kabbalist på en hög andlig nivå innehåller en särskild kraft. Baal HaSulam skrev sina texter baserade på sina handlingar i enlighet med detta program.

Därför, när du läser denna texten, så även utan att riktigt förstå vad den handlar om, absorberar du en specifik sekvens av åtgärder som du sedan utför.

Dina mottagande kärl börjar att arrangera sig själva i enlighet med texten, och man börjar uppfatta de nya formerna hos sina mottagande kärl. Du känner dem som dina nya egenskaper, vilka du kallar ”Ljuset som reformerar.” Men det finns inget Ljus som kommer utifrån.

Därför, när vi studerar de kabbalistiska texterna, studerar vi inte bara, utan att sätter i gång ett program som styr och omedelbart men gradvis korrigerar våra sinnen.