Dag: 14 oktober, 2009

Moses och Farao finns inuti oss alla

Vi kan inte övermanna våra begär. Vi kan bara ersätta ett begär med ett annat, något bättre. Trots allt är en person ett begär, och han kan inte gå emot sig själv.

Det enda sättet att bekämpa ett begär är att använda en extern kraft – Ljusets kraft. Då kommer Ljuset att utkämpa ditt krig för dig. Detta är anledningen till att Skaparen sade till Moses: ”Låt oss gå till Farao! Jag kommer att kämpa mot honom för att visa Min kraft och makt över honom. Jag skall visa dig allt detta!” Det är också varför Skaparen sa:” Jag skapade den onda tendensen och Toran för dess korrigering”, eftersom Ljuset, som är dolt i den, returnerar en till källan.

Därför är det inte ens uppgift att kämpa emot sig själv, utan att göra ansträngningar för att dra Ljus med hjälp av studier i kabbala. Du behöver bara se ditt egna onda på avstånd och ha begäret att skilja dig från det. Det är som i historien om Moses som växte upp i Faraos hus, men sen skildes från honom.

Du har fått ett punkt i hjärtat, som kallas Moses. Du måste nu attrahera Ljuset, Skaparen, till att bekämpa detta onda, mot ditt hjärta – Farao.

Det finns tre komponenter till detta tillstånd:
1. En persons onda böjelse, hans egoism, som gömmer sig djupt inom honom. Detta är människans natur – Farao.
2. Ett nytt medvetande som börjar bildas i en person, punkten i hjärtat, Moses. Det är erkännandet av att du måste korrigera din onda böjelse, annars kommer du inte att nå andlighet.
3. Ljuskällan, Skaparen. Detta är en bok som talar om hur du korrigerar din egoism med hjälp av Ljuset. Boken är ett verktyg som gör att du kan attrahera Ljuset för att korrigera din egoism, att ändra den och omvandla den till det goda.

Din onda böjelse är inuti dig – Farao. Kraften i Ljuset, som du drar till dej under dina studier är Skaparens kraft. Du, Moses, är i mitten, och du för ständigt detta krig, som det står skrivet: ”En person bör alltid sätta upp sin goda böjelse mot sin onda böjelse.”

Ens punkt i hjärtat, Moses, växer upp i Faraos hus. Moses sitter i Faraos knä, leker med hans skägg och provar hans krona. Moses var som en adopterad sonson till Farao, och en adopterad son till Faraos dotter, Batya. Med andra ord var han en prins.

Men så fort en person separerar sig från sin onda böjelse, börjar han känna att de är motsatta och förhatliga för varandra. När Moses senare kommer till Farao, talar han inte längre till honom som en person som är han nära. Han talar till honom som om han är en främling eller en fiende.

Detta är hur en person skiljer sig från sin egen natur, gör uppror mot den och hatar den. Hans enda hopp är då att Ljuset kommer under kabbalastudierna och ändrar hans natur.