Att uppenbara det eviga Ljuset mellan oss

Vår förmåga att uppfatta evighetens ljus beror endast på vår förbundenhet till varandra. Det är anledningen till att innan vi börjar läsa Zohar, måste vi tänka oss att förbinda våra punkter i hjärtat i vår önskan att förenas till en själ och sammansmälta med Skaparen, Den Ende. Och genom att göra det kommer det enda som återstår vara: Han och hans namn som en enda helhet. Vi ser inte fysiska kroppar, bara enskildas strävan mot Skaparen vilket binder oss samman till en enda önskan. Om vi skulle förenas på detta sätt, skulle vi upptäcka Den eviga världens Ljus bland oss.

Ju tätare vi kommer varandra i vår kontakt, ju högre stiger vi i den andliga världen. Anledningen till det är att det inte finns något övre eller nedre där. Dessa ord representerar bara vår inställning till värdet av att ge.

Vi måste nu upptäcka att allt händer i denna gemensamma önskan och att det inte finns något annat än det. Det enda som existerar är Malchut i Den eviga världen som delar upp sig i världar, Sefirot, Partzufim och olika nivåer. Men alla dessa saker är lokaliserade på samma plats, samma önskan. Zohar handlar endast om att uppenbara denna önskan, samtidigt som vi vill ansluta oss till den och föreställa oss vad som händer i den.

Att förena sig med andras önskningar betyder inte att jag är förbunden till dessa människor med bindande rep. Snarare införlivar jag och omfamnar deras önskningar som mina egna, och jag blir då hela Den eviga världens Malchut.

Det är som en mor som tar emot sitt barns önskningar medan han är fysiskt inuti henne fram till dess han är född. Detta sätt att uppfatta sina grannars önskningar som sina egna, där man inom sig inte skiljer mellan sin och deras, kallas ”älska din nästa som dig själv.”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.