Dag: 10 mars, 2010

Intentionen som ger styrka

Den kabbalistiska vetenskapen talar utförligt om intentioner: vad vi bör tänka på, eftersträva, och önska. Men i själva verket är målet korrigeringen av brytningen i vår rot, splittringen av roten till många delar eller själar. Således består korrigeringen av att förena själar. Detta är den viktigaste intentionen, som bör finnas i alla våra handlingar.

Med denna intention, kommer vår verklighetsuppfattning förändras, tillsammans med vår inställning till livet, denna värld, den andliga världen, Skaparen, oss själva och vår omgivning. Det viktigaste är viljan att förenas och knyta kontakt med varandra under korrigering av föreningen mellan oss, att ändra det från avvisande och hat till återförening och kärlek, så att Skaparen ska uppenbaras inom denna föreningen.

Detta bör också vara den huvudsakliga intentionen under studier av Zohar, eftersom det ger oss styrka med vilken vi verkligen kan korrigera brytningen inom oss.