Dag: 13 mars, 2010

Världens fyra hörn

Zohar, kapitel ”Chayei Sarah (The Life of Sarah),” Punkt 201: ”Och stoftet återvände till jorden som den var, och anden återvände till Gud som skapat den. ”När Skaparen skapade Adam, tog han stoft från platsen för templet och byggde hans kropp från de fyra riktningarna i världen. Och var och en av dem gav honom styrka. Därefter hällde han över honom livets ande, som det står skrivet: ”Och andades in livets ande in hans näsborrar”. Sedan reste han sig och visste att han bestod av ovan och nedan, och sedan förband han sig vid Skaparen och fick övre visdom [Hochma].

Världens fyra andliga krafter är Hochma, Bina, Tifferet och Malchut. De kallas världens fyra hörn, och de är också uppdelade i höger och vänster linjer: Hochma och Bina, Tifferet är mittlinjen med Yesod i slutet av den, följt av platsen för förening med Malchut. Det är på det sätt som allt är uppdelad i höger, vänster och mitten, högst upp och botten. Sådan är vår själs struktur, med vilken vi uppenbarar verkligheten.

Redan nu kan vi uppenbara vår verklighet genom vår själ, men vi kallar det vår kropp bara för att själen är så liten, utan korrigering, och agerar egoistiskt för att ta emot glädje för sin egen skull. Men i verkligheten är det samma struktur, samma önskan, eftersom skaparen bara skapat en enda önskan och inte flera. Det är dock bara uppenbarat för oss i en mycket liten utsträckning, genom en mycket liten (kli) form, utan korrigering Vad vi uppfattar inom den kallas ”den här världen.” Vi måste uppenbara denna önskan, göra det större, ändra den lite, och göra den lik Ljuset. Då, kommer vi att uppfatta själen eller livet i den kommande världen i den.

Extrahera korrektion ur varje ord i Zohar

Zohar, kapitel ”Bamidbar (I ödemarken),” Punkt 36: … söder är Hesed, och griper mot öster och är avhängigt av det som en gren till sin rot. Detta beror på att den dolda Daat är början på solen, vars väsen är Tifferet, kallas ”sol” och öster. Men med sitt uppstigande till Yod-Hey blir den Daat. I början av Daat i det övre AVI, är en rot gjord för att uppenbara Hesed, med vilken den övre AVI förenar sig för att få tillräckligt Hesed (Kärlek och barmhärtighet).

Vi måste extrahera korrektion och bot ur varje ord i Zohar. Ljuset kommer att förvandla våra egenskaper i enlighet med källan. Detta bör vara vår inställning till läsningen. Å andra sidan måste vi försöka förstå vad vi läser med större klarhet.

Allt kommer från det första HaVaYaH (Yod-Hey-Vav-Hey). Den grundläggande strukturen är de fyra stegen för det direkta ljuset och allt bygger på dessa stadier: de fyra bokstäverna, de tre linjerna, och Malchut som tar emot från dem. Allt kommer från detta sammanhang.

Först och främst måste vi sträva efter att korrigera brytningen inom oss själva så att varje ögonblick och varje ord från Zohar ska tränga in oss som tröst eller helande botemedel. När allt kommer omkring, så är Toran skapad som en ”krydda” för en önskan, samt som ett botemedel för dess korrektion. När jag önskar ta kontakt med texten för att få den uppenbarad, öppnar den upp sig och förenar sig med mig som en helhet.