Dag: 18 mars, 2010

Låt Ljuset förena oss

När vi samlas, bör vi istället för tänka att vill förena oss med andra, tänka på att det Övre Ljuset ska att förena oss. Utan förbindelse med det Övre Ljuset, kommer allt annat enande visa sig vara falskt och kommer att leda till ett ännu större hat. Detta måste göras klart för människorna omkring oss. Annars kan det tyckas som om att vi pratar om kärlek och vänskap på precis samma sätt som många andra människor och organisationer gör i världen.

Vi pratar inte om samma sak som i vår värld förstås som ”kärlek”. Den Kärlek som vi talar om är resultatet av det Övre Ljusets agerande. Kärleken kommer att födas som en följd av detta. För närvarande vet vi inte riktigt vad det är, vi använder bara samma ord för det. I verkligheten är kärlek något helt annat än vad vi tror att det är just nu.

För att känna kärlek, vill vi förnimma att Ljuset är mellan oss. Det är den kraft som förenar oss till en helhet. ”Du och jag” är bara ett medel för denna kraft att uppenbaras. Vad är den verkliga anledningen för mig att vara vid din sida? Jag behöver dig för den precisa orsaken att uppenbara Skaparen. Jag använder dig för det och vice versa. Först när Ljuset kommer och skapar en förbindelse mellan oss kommer jag att känna vad det innebär att älska dig och inte före. Om det förefaller mig som om jag älskar dig innan detta sker, är det bara en illusion.