Dag: 11 mars, 2010

Låt mig vara tillsammans med alla

Snart kommer den kabbalistiska vetenskapen att efterfrågas stort för utan den kommer inte en person kunna överleva i en helt global värld. Det blir alltmer uppenbart att vi inte har önskningar eller egenskaper som motsvarar eller är lämpliga för den värld som nu håller på att uppenbaras för oss.

Ljuset från boken Zohar skapar en känsla och förståelse inom oss av en global enhet. Genom det får vi en möjlighet att förstå denna värld, att se den på rätt sätt genom det matrix, som Ljuset skapar i oss. Vidare, önskar vi att den naturkraft, som upprättade denna globala värld som uppenbaras för oss nu, ska påverka oss på samma sätt och göra oss lämpade för den. Vi vill att vårt inre system ska likna det system i naturen som omger oss.

Tidigare verkade det för mig som jag stod över naturen och att jag kontrollerade den. Men nu förstår jag att så inte är fallet, och jag vill förena mig med naturen, som är global, integrerad, ofantlig, hel och perfekt. Jag vill använda dess integrerande kraft, dess enhet. Nu ser jag att jag är det enda korrupta elementet, den enda del som inte är integrerad. Bara mitt ego skiljer mig från naturen.

Så låt naturens kraft upphäva min egoism och tillåt mig att vara tillsammans med var och en! Jag ser min återlösning i detta!