Dag: 15 mars, 2010

En nisch för intentionen

Dr Michael LaitmanMan kan tycka att det är mer behagligt att läsa i Zohar i lugn och ro, utan att utöva någon ansträngning. Men vi måste kräva att uppnå intention med varje ord, och det är inte enkelt. Vi bör inte gå med på att bara läsa i Zohar och låta orden flöda genom öronen. Snarare bör varje ord utgöra en möjlighet att bryta sig igenom texten, som om det var en ingång till den.

Jag läser, och varje ord fungerar som en nisch för att fylla mig med intentionen, förenandet, och anslutningen. Jag inser att varje ord kan addera till den här anslutningen.

Detta är det enda sätt vi bör läsa Zohar på. Då kommer Ljuset och förenar de två motsatta egenskaperna, Abraham och Isak, samt allt som ingår mellan dem, i mittlinjens egenskaper som kallas Jakob eller Israel.

De mirakulösa egenskaperna i boken Zohar ligger just i linjen i mitten som förenar gott och ont. Och det är just i deras rätta sammanhang vi avslöjar Skaparen, källan till allt.

Att uppenbara det eviga Ljuset mellan oss

Vår förmåga att uppfatta evighetens ljus beror endast på vår förbundenhet till varandra. Det är anledningen till att innan vi börjar läsa Zohar, måste vi tänka oss att förbinda våra punkter i hjärtat i vår önskan att förenas till en själ och sammansmälta med Skaparen, Den Ende. Och genom att göra det kommer det enda som återstår vara: Han och hans namn som en enda helhet. Vi ser inte fysiska kroppar, bara enskildas strävan mot Skaparen vilket binder oss samman till en enda önskan. Om vi skulle förenas på detta sätt, skulle vi upptäcka Den eviga världens Ljus bland oss.

Ju tätare vi kommer varandra i vår kontakt, ju högre stiger vi i den andliga världen. Anledningen till det är att det inte finns något övre eller nedre där. Dessa ord representerar bara vår inställning till värdet av att ge.

Vi måste nu upptäcka att allt händer i denna gemensamma önskan och att det inte finns något annat än det. Det enda som existerar är Malchut i Den eviga världen som delar upp sig i världar, Sefirot, Partzufim och olika nivåer. Men alla dessa saker är lokaliserade på samma plats, samma önskan. Zohar handlar endast om att uppenbara denna önskan, samtidigt som vi vill ansluta oss till den och föreställa oss vad som händer i den.

Att förena sig med andras önskningar betyder inte att jag är förbunden till dessa människor med bindande rep. Snarare införlivar jag och omfamnar deras önskningar som mina egna, och jag blir då hela Den eviga världens Malchut.

Det är som en mor som tar emot sitt barns önskningar medan han är fysiskt inuti henne fram till dess han är född. Detta sätt att uppfatta sina grannars önskningar som sina egna, där man inom sig inte skiljer mellan sin och deras, kallas ”älska din nästa som dig själv.”