Månad: februari 2010

Bara din fritid räknas i kabbala

freetimeTvå frågor jag har fått angående lämpliga studier i kabbala:

Fråga: Hur kan man lägga tillräckligt med tid på studier om man upptäcker kabbala i fyrtioårsåldern och ägnar det mesta av dagen till att arbeta och hålla ihop familjen, och den lilla fritid man har åt sin partner och sina barn? Det är mycket svårt nuförtiden att stanna upp och hitta endast några minuter till studier eller reflektion och arbetsveckan på fyrtio timmar tycks vara så svår att bli av med eller förändra.

Mitt svar: Det är inte en fråga om tid. Det enda som betyder något är din fritid och huruvida du helt och hållet ämnar den åt din din korrektion.

Fråga: Jag bor i Israel men pratar eller läser inte hebreiska än. Min vän som studerar i ett yeshiva sa till mig att om jag lär mig hebreiska kommer jag att ha många fler böcker att läsa om kabbala, som Rav Kook, Rav Nachman etc. Han sa efter ett samtal att det låter som att jag har ett bra grepp och att jag är i en bra position att lära mig hebreiska, men eftersom jag bara läser böcker som är översatta till engelska av Bnei Baruch står jag inför många alternativ, men är begränsad för att jag bara läser Rabash och Baal HaSulam.

Jag känner fullt ut att dessa böcker, du, och gruppen räcker för mig, men vad vet jag? Så min fråga är, kan jag komma så långt som krävs bara genom de böcker som är översatta till engelska, eller kommer jag att göra bättre och snabbare framsteg om jag läser böcker av Rav Kook och Rav Nachman också?

Mitt Svar: Det du läser nu är alldeles tillräckligt. Utöver det, titta även regelbundet på kabbalas tevekanal – Kanal 66. Därifrån kommer du få allt Ljus!

Även den mest avlägsna stjärna har betydelse

En person som medvetet söker andlighet påverkas av andra utvecklingslagar än en person som går den naturlig vägen. Det liknar skillnaden mellan klassisk fysik, som handlar om stora materiella objekt och kvantfysik, som studerar elementarpartiklar. Skillnaden mellan dem är som skillnaden mellan ljus och mörker. Vanlig fysik talar om materia, medan kvantfysiken talar om ljus, eftersom en kvantpartikel är en ljuspartikel. Med andra ord är det en annan nivå av naturen, även om det fortfarande är inom gränserna för denna värld, och det skiljer sig mycket från vad vi är vana vid.

När det gäller andlighet, om gnistorna till korrigeringen inte vaknat hos en person, korrigeras han på ett liknande sätt som resten av naturen – genom att införlivas inuti dem som har det andliga gnistan, de som strävar mot andlighet och ställer frågan ”Vad är meningen med mitt liv?” Vissa utföra det andliga arbetet, medan andra hjälper dem antingen genom att stödja eller genom att hindra dem. På sätt avancerar alla framåt tillsammans.

Därför behöver läran om kabbala spridas bland alla människor. Så länge man inte på något sätt når ut till ännu en person, kommer han inte delta i korrigering. Det är på liknande sätt som det vid första anblicken verkar som mänskligheten inte har någon koppling till vad som händer i en viss galax miljoner ljusår från jorden. Men faktum är att vi helt enkelt ännu inte förstår hur beroende vi är mot slutet av korrigeringen av varje gram materia, även på en avlägsen stjärna, eftersom den också måste vara en del av oss för att resultera i fullkomlighet, malchut av oändlighet.

Denna princip gäller i än högre grad varje människa i denna värld, även den som lever det enklaste livet och har inte bryr sig om andlighet. Denna person ingår ändå i korrigeringsprocessen för korrigering i den mån han kan, och därför måste vi föra kunskapen om kabbala till honom också.

Zoharkoden

WhatMakesWomenHappy_thumb.gifDan Brown, författaren till bästsäljaren Da Vinci-koden, är 2000-talets mest populäre författare. Da Vinci-koden är den roman som sålt mest av alla genom tiderna med sina 81 miljoner exemplar över hela världen.

Brown har nyligen publicerat en ny roman, Den förlorade symbolen. Här är några utdrag ur den:

Människans intentioner kan påverka hela världen […] Människans äldsta andliga sökande inriktades på att uppfatta hennes egen sammanflätning, att känna hur hon hängde samman med allt annat. Människan har alltid velat bli ’ett’ med universum… och uppnå ett tillstånd av ”för-en-ande.”

Då hon [Katherine] fortsatte läsa flämtade hon plötsligt till och ryggade tillbaka. “Herregud, här står till och med beskrivet hur sex av dimensionerna är sammanflätade och fungerar som en!” Hon tog skrämt ett steg tillbaka. “Vad är det här för bok?”

“En bok som jag hoppas att du ska läsa en dag.” […] titelbladet med dess tre sirliga ord. Den fullständiga Zohar.

Katherine såg på boken. “Menar du att de tidiga mystikerna visste att universum hade tio dimensioner?”

“Javisst.” Han gjorde en gest mot illustrationen av tio sammanflätade cirklar som kallades Sefirot […] Katherine visste inte vad hon skulle säga. “Men… varför studerar då inte fler människor det här?” Hennes bror log. “Det kommer man att göra. ”…” vi har fötts i en underbar tid. En förändring är på väg. Människan står på tröskeln till en ny tidsålder då hon åter kommer att vända blickarna mot naturen och de uråldriga metoderna … mot idéer i böcker som Zohar…”

Vi kommer att tända ljuset

Kabbalisten Michael Laitman En fråga jag fick: Hur kan jag stanna kvar i det inre arbetet och med rätt intention under Zoharkongressen 2010 när vi kommer in över våra huvuden med diverse arbete som att ta hand om barnen och andra saker?

Mitt svar: Man måste förstå att alla hinder är för ens eget bästa. Detta inkluderar hinder som en make / maka, barn, arbete, ekonomi, skulder, hälsoproblem, nära eller avlägsna människor som är emot en, ens eget tvivel, och att ogiltigförklara sig helt i sitt hjärta och själ. Detta är den olja som inte kan tändas på egen hand, utan endast när en person ständigt övervinner hinder under ständig spänning.

Den andliga världen blir avslöjad endast genom att övervinna. Om man överger dessa ansträngningar, dör elden omedelbart. Du måste häva dej över egot. Du måste känna att du är i höger och vänster linje samtidigt för att hitta mittlinjen. Detta är den veke som antänds. Det verkar som om Skaparen antänder den, men det är inte så. Du måste stiga för att tända den. Det står skrivet: ”Du kommer att tända ljusen.”

Den vänstra linjen kommer att ge dig möjlighet att utöva kraften att övervinna och avslöja Ljuset. Den är inte avslöjad för att förödmjuka dig och kasta dig ner. Du bör alltid vara trygg och säker på att den vänstra linjen finns i dig i samma utsträckning som den högre linjen för att du ska sträva efter godhet, Ljuset.

Om en person sätts i en situation där han misslyckas, sker detta endast om han har en särskild roll och beräkningen i förhållande till honom görs från speciella nivåer. Detta bör dock inte hända oss. Det är endast möjligt under förberedelsestadiet, som vi redan har passerat och som omfattar vår tidigare livscykel.

För närvarande finns vi i uppenbarelseperioden. Om vi försöker som det förväntas av oss under allt vi möter, då bör det inte gå nåt fel. Eventuella fel kan hända om vi misslyckas med att förverkliga våra fria val. Det är skrivet så, att vi alltid skall se på oss själva som halvt-syndare och halvt-rättfärdig. Vi har alltid en möjlighet att rikta oss själva och hela världen mot det goda. En person ges inte hinder som överstiger hans förmåga att rikta världen mot det goda.

Därför är det inte viktigt vilken typ av arbete du kommer att göra under kongressen. Det spelar ingen roll om du kommer att närvara vid föreläsningarna. Vad som är viktigt är hur du förnimmer alla önskningar som kommer att förenas och hur du kommer att ”tända dig” från anslutningen. Allt vårt arbete är internt. Dessutom spelar det ingen roll hur många som kommer att förenas och i hur många dagar. Med så många som är där, ska du säga, ”om vi förenar oss så många som vi är, kommer vi att ”tända ljuset”. Därför bör alla som kan delta delta. Det är inte realistiskt för en person att komma över denna fruktan, men tillsammans är det lätt.

Kabbalister om boken Zohar

zohar100x65_preview”Om mina samtida skulle bry sig om vad jag säger i den tid då onska och kätteri ökar, skulle de studera boken Zohar alla sina dagar. Genom detta skulle de återkalla alla hårda domar och utvidga ymnighet och Ljus.”

– Rav Yitzchak Yehudah Yehiel av Komarno (1806-1874), Keeping Mercy, Kapitel 4, lärdom 20

”Det finns inga begränsningar för att få studera Zohar. Hafetz Chaim brukade uppmuntra alla att studera Zohar, till och med ogifta män.”

– Rabbi Yosef Ben Shlomo av Pojin, Yosef’s Building Supplements

”Boken Zohar säger ingenting om denna värld, utan talar enbart om de Övre Världarna där det inte finns någon tid som i den materiella världen. Andlig tid är förändring av kvaliteter.

– Boken Zohar, kapitel “VaYetze,” punkt 62

”Boken Zohar (Strålglansboken) kallas så för att den strålar ut Ljuset från den högsta Källan. De som studerar boken Zohar påverkas av detta Ljus och får en uppenbarelse av den högsta kunskapen och Torans hemligheter.”

– Rav Moshe Cordovero (RAMAK, 1522-1570), Know the God of Thy Father, punkt 2

”Före Messias ankomst kommer kätteriet och epikureanismen att öka i världen. Rådet är att noggrant studera Zohar varje dag, även om man inte förstår vad man säger, eftersom studiet av Zohar kan rena hjärtat.”

De hederligas Ljus, Klar myrra

Det är omöjligt att inte ha ondska

I Zohar, kapitel Ki-Tissa (När du tar), artikel 50: Det finns ingen far så nådig mot sina barn som Skaparen, som det står skrivet: ”Att inte en sak har gått fel av alla goda ting”. … Men eftersom det stod ”Av alla goda ting”, och lämnade det dåliga bakom, vilket betyder att han lämnade de dåliga saker han sa om Israel vid sidan, och de blev inte förverkligade, det är här hans barmhärtighet kommer till synes. Detta beror på att han inte vill göra någonting dåligt.

Världen finns baserat på två krafter, och därför är det omöjligt att inte ha det onda. Godhet uppenbarar sig från det onda och är inbyggd i den. Så problemet är inte att ondskan finns i världen, utan sättet vi avslöjar den på.

Antingen kommer det onda avslöjas i all sin gräslighet och smuts, under de värsta, grymmaste manifestationer, eller så kan vi beväpna oss med kraften från den högra linjen, då kan vi avslöja det med glädje. Vi korrigerar det och omvandlar det omedelbart till godhet.

Hursomhelst måste det onda avslöjas. Allt beror på vår ambition.

Kärlekskval

Zohar, kapitel ”Tazria (när en kvinna ska föda),” Punkt 70: ”… kärlekens kval är dold för människor.”Kärlekskval är ett tillstånd också känt som ”Jag är kärlekskrank.” Det betyder att jag inte behöver något, jag bara vill ge, skänka. Min enda önskan är att uppfylla dina önskemål.
Detta är ett mellantillstånd där jag verkligen vill ge men jag förmår inte. Eftersom jag ännu inte fått en skärm (machsom), kan jag inte ta emot ljuset för att uppfylla dina önskemål. Kärlek är ett tillstånd där jag känner den andres önskan mer än min egen.

Zohar, kapitel ”Tazria (när en kvinna ska föda),” Punkt 72: Det står skrivet: ”Bättre öppen tillrättavisning än kärlek som är dold,” vilket betyder att öppna tillrättavisningar är bättre. Och om tillrättavisningen är utifrån kärlek, är det dolt för människor. Likaså måste en som tillrättavisar en vän av kärlek dölja sina ord inför folk så inte vännen kommer att skämmas. Och om hans ord är öppna inför folk, är de inte av kärlek.”

I vår värld vill vi naturligt dölja våra relationer och kärlek mellan oss, därför att kärlek kräver diskretion. Vi vill skydda den från allt som eventuellt kan skada den. Men vad betyder det att ”skämmas” eller ”att visa kärlek inför andra” i andlig bemärkelse? Vilka är de andra? De är mina önskningar.

Om jag uppnår förbindelse med Skaparen genom en önskan, då kallas de andra önskningarna som jag inte kan få kontakt med honom ”de andra”. Därför måste jag uppmärksamma dem så att de inte sårar min kärlek, liksom komma ihåg att allt sker internt inom mig.

Alla korrigeringar sker genom rättfärdiga kvinnors förtjänst

En fråga jag fick: I går höll vi en världsomfattande kvinnokonferens som ägnades åt kvinnors andliga utveckling och frågor om uppfostran och utbildning av den yngre generationen. Vad skulle du säga till en kvinna som studerar kabbala för att hjälpa henne att förverkliga kabbala i den här världen?

Mitt svar: Jag är mycket glad att detta möte ägde rum. Jag var också glad över att få tillfälle att tala med kvinnorna där. Jag har alltid sagt, och jag fortsätter att upprepa, att andlig utveckling är omöjlig utan kvinnor. Närhelst Toran berättar en historia om en man nämner det alltid ordet et, som hänvisar till hans feminina begär, nukva. Det beror på att utan en kvinna, nukva, eller shechina, önskan, finns det ingenting vi kan åstadkomma.

Vi talar alltid om ljuset, men det måste ha ett ställe att komma och bekläda. Detta är anledningen till att kvinnors önskningar, deras samband med kabbalans vetenskap, och deras deltagande är så viktigt. Jag hoppas verkligen att ännu fler kvinnor kommer till kabbala för att delta i processen av världens korrigering. Då kan vi vara säkra på att korrigeringen verkligen kommer att hända och det snabbt.

Det står skrivet att nationen Israel drog ut ur Egypten med stöd av rättfärdiga kvinnor. Detsamma gäller för alla korrigeringar och samma sak skrevs om mottagandet av Toran vid foten av berget Sinai. Närhelst männen uträttar stordåd i världen, gör de det eftersom kvinnorna tvingar dem att göra det.

Därför hoppas jag att detta kommer att ske för oss alla tillsammans och att vi kommer att ha många fler sådana möten, där många fler kvinnor kommer att delta, för att hjälpa oss alla och för att uppfylla detta heliga arbete tillsammans, att avslöja Skaparen för alla människor i världen.

Kan vi älska Den som skapade kärlek?


Skaparen är kärlekens och utgivandets kraft, och känner ett stort lidande om han är oförmögen att behaga sin älskade. Det lidande som kommer från oförmåga att skänka är mycket större än det lidande som kommer från att inte få. Det står skrivet att ”En ko önskar ge di till kalven mycket mer än att kalven önskar dia .” Det Övre planet lider mycket när det inte kan ge sin fulländning till den lägre nivån på grund av dess oförmåga att ta emot den.

Skaparen är viljan att skänka, ge, och älska. Däremot bör vi inte tro att det inte råder brist i den viljan – det gör det. Men det kommer inte från en bristande uppfyllelse, men från att inte kunna dela med sig av sin fulländning. Det är anledningen till att Skaparen skapade viljan att njuta – det var för att fullfölja och uttrycka sin kärlek till henne.

Vår önskan innehåller redan alla förutsättningar som krävs för att ta emot allt av Skaparens ljus och kärlek. Men för att vi ska förstå vad han gör och att känna vad han ger oss, måste vi bli lika Honom, nå samma nivå och kvalitet. För att göra detta, saknar vi bara en komponent – vårt oberoende, vår egen önskan att känna hans kärlek och att acceptera honom som den vi älskar.

Om inte denna strävan finns i oss, kan det inte anses vara kärlek. När allt kommer omkring , så kan du inte köpa kärlek, du kan bara köpa olika tjänster. Till exempel betalar jag pengar i en frisersalong, till en medicinsk mottagning eller en restaurang, och människor där ta hand om mig från djupet av sitt hjärta. Men det gör det för att de älskar pengar, inte mig. Vad kan jag göra för att få dem att älska mig? Detta är en fråga vi inte kan besvara.

Verklig kärlek är möjlig bara om jag är helt oberoende av andra. Ändå står det skrivet att Skaparen är ”den första och den sista.” Därför står han inför ett problem om hur man skapar oss samtidigt som han vill göra oss helt oberoende från Honom, och på samma gång, göra så att vi kan utveckla kärlek till honom tills vi känner, ”Jag är den första och jag är den sista” i detta avseende. Detta innebär att de tio Sefirot i det Direkta ljuset klär de tio Sefirot av reflekterat ljus och kompletterar varandra.

Att lämna det onda och söka det goda

En fråga jag fick: Hur kommer det sig att problemen inte försvinner även om jag förstår orsaken?

Mitt svar: Detta betyder att du saknar förståelse, med vilket menas uppnåendet av orsaken och källan. Varifrån kommer dessa problem? De kommer från din egoism. Varför kommer de? De kommer därför att du är motsatsen till Skaparen. Vad behöver du göra? Du behöver kräva hjälp från det Omgivande ljuset så att du erhåller givandets kvalitet för att uppnå kontakt med Skaparen, det är ditt första mål.

De tio Sefiroten inom det Direkta ljuset väcker tio Sefirot i det reflekterade ljuset inom oss, och får oss att känna smärta med början i den första Sefiran (Malchut). Efter de första nio Sefiroten, känner jag det onda som ett hugg eller en stöt när ljuset kommer uppifrån och kolliderar med Malchut. Och då måste jag vända det onda till en lämplig reaktion – de nio Sefiroten i det reflekterade ljuset.

Med andra ord måste jag förstå att detta onda inte kommer från Skaparen, utan genom min egoistiska önskan, vilket är motsatsen till honom. Men varför är jag motsatt till honom? Har han inte skapat mig på det här sättet? Jag behöver förstå varför jag skapades så här och vad jag behöver göra. Jag måste höja mig över min egoism, förena mig med andra, och uppnå Bina. Jag reser mig från Malchut till Bina för att förvärva givandets kvalitet i full utsträckning så att Malchut blir inkluderat i Bina och givandets kvalitet kommer att påverka och uppfylla mig.

Jag förblir i det, men det är inte allt. Efter det måste jag stiga ännu högre – från Bina till Keter. Jag stiger upp till Keter för att ta emot för givandets skull, tills jag förenas med Skaparen helt. Det är målet, och anledningen till att jag nu fått det första slaget i Malchut, som jag uppfattar som smärta. Det är på det sättet jag kommer att kunna uppnå Keter. Hela processen måste ske inom mig, i Malchut av det Direkta ljuset eller för att uttryckas på ett annat sätta, inuti Keter i det Reflekterade ljuset. Det måste ske inom varelsens första reaktion till Skaparen. Jag måste undersöka allt detta, förstå det och lösa det så att som en följd av detta kommer en bön dyka upp inom mig där jag frågar, ”Ge mig styrka att be”! Eftersom jag inte ens har det ännu.