Att lämna det onda och söka det goda

En fråga jag fick: Hur kommer det sig att problemen inte försvinner även om jag förstår orsaken?

Mitt svar: Detta betyder att du saknar förståelse, med vilket menas uppnåendet av orsaken och källan. Varifrån kommer dessa problem? De kommer från din egoism. Varför kommer de? De kommer därför att du är motsatsen till Skaparen. Vad behöver du göra? Du behöver kräva hjälp från det Omgivande ljuset så att du erhåller givandets kvalitet för att uppnå kontakt med Skaparen, det är ditt första mål.

De tio Sefiroten inom det Direkta ljuset väcker tio Sefirot i det reflekterade ljuset inom oss, och får oss att känna smärta med början i den första Sefiran (Malchut). Efter de första nio Sefiroten, känner jag det onda som ett hugg eller en stöt när ljuset kommer uppifrån och kolliderar med Malchut. Och då måste jag vända det onda till en lämplig reaktion – de nio Sefiroten i det reflekterade ljuset.

Med andra ord måste jag förstå att detta onda inte kommer från Skaparen, utan genom min egoistiska önskan, vilket är motsatsen till honom. Men varför är jag motsatt till honom? Har han inte skapat mig på det här sättet? Jag behöver förstå varför jag skapades så här och vad jag behöver göra. Jag måste höja mig över min egoism, förena mig med andra, och uppnå Bina. Jag reser mig från Malchut till Bina för att förvärva givandets kvalitet i full utsträckning så att Malchut blir inkluderat i Bina och givandets kvalitet kommer att påverka och uppfylla mig.

Jag förblir i det, men det är inte allt. Efter det måste jag stiga ännu högre – från Bina till Keter. Jag stiger upp till Keter för att ta emot för givandets skull, tills jag förenas med Skaparen helt. Det är målet, och anledningen till att jag nu fått det första slaget i Malchut, som jag uppfattar som smärta. Det är på det sättet jag kommer att kunna uppnå Keter. Hela processen måste ske inom mig, i Malchut av det Direkta ljuset eller för att uttryckas på ett annat sätta, inuti Keter i det Reflekterade ljuset. Det måste ske inom varelsens första reaktion till Skaparen. Jag måste undersöka allt detta, förstå det och lösa det så att som en följd av detta kommer en bön dyka upp inom mig där jag frågar, ”Ge mig styrka att be”! Eftersom jag inte ens har det ännu.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.