Dag: 27 mars, 2010

Partnerskap med moder natur

public.jpgDet finns en tom värld i naturen, som finns där för att vi ska ha fri vilja. Den är där för att människan ska ta hand om sig själv och hela sin egen utveckling.

Detta innebär att vi måste skynda oss att bygga en maskin som fungerar som en inkubator för att kompensera för vad naturen inte vill slutföra. Antag att naturen utvecklade ett embryo bara under sex månader, och sedan lämnade det utan något som helst stöd för de sista tre månaderna. Vi måste placera embryot inne i en inkubator som gör upp för den missade utvecklingen, kompletterar det tills det når sina hela nio månader.

Detta är vad som händer med utvecklingen av vår själ. Föreställa er i vilket tillstånd vi är: Först existerar vi inuti moder naturs levande kropp som fostrar oss och tar hand om oss, som för oss till ett visst tillstånd. Plötsligt överger det oss och säger: ”Från och med nu: gör själv så gott du kan!”

Naturen har fört dig till den ”mänskliga” nivån, men detta är en grad du måste bygga själv. Ändå finns det ingenting i vår värld som kan ge oss en förklaring på vad som är den ”mänskliga” eller ”talande” nivån.

En människa är en varelse som står mitt emot Skaparen, och den enda vetenskap som förklarar vem Skaparen är, liksom Hans handlingar, önskningar, avsikter och mål, är läran Kabbala. Det är därför den är så nödvändig för oss.