Dag: 2 mars, 2010

Zoharkonventionen 2010 var ett sant mirakel

pegEn fråga jag fick: Vilken sorts andligt framsteg tog vi under Zoharkonventionen 2010 som hölls förra veckan?

Mitt svar: Vi gick igenom enorma förändringar. Jag kände att den Israeliska nationen inte bara tog emot boken Zohar, utan återvände till den. Det var inget emottagande av någonting nytt, utan glädjen hos människor som har återfunnit vad de en gång förlorat.

Kanske de inte ens själva kan förklara vad som hände med dem, men jag såg att detta är precis vad deras själar upplevde. De kände att de funnit vad de förlorade för tvåtusen år sedan. De studerar inte boken Zohar nu, utan kommer ihåg den.

Det är verkligen så: De lär sig inte någonting nytt, utan glädjes över återkomsten av någonting som en gång förlorats. Därför menar jag att den Israeliska nationen gick igenom ett stort och underbart andligt uppstigande. Dessutom gäller detta inte bara de som var med oss på konventionen. Det var ett steg framåt för hela spridningen av kabbala i den Israeliska nationen, som senare kommer att förenas med hela mänskligheten. Därmed återvänder hela Babylon (hela mänskligheten) till sin andliga källa.

Det finns anledning att hoppas att alla själar under vår livstid kommer att förenas i Adams själ, och att vi kommer att uppnå den slutgiltiga korrektionens tillstånd, världen utan ände, den korrigerade gemensamma själen. Jag har trott på detta och väntat på det, men vår framgång överträffade alla mina förväntningar. Jag tror att vi från Ovan ges väldiga möjligheter att korrigera vår natur.

Vi har fortfarande mycket jobb framför oss, som är speciellt men ändå svårt. Samtidigt är det extremt viktigt och upphöjt, och vi måste vara tacksamma att Skaparen har valt att fullfölja Sin stora plan genom oss.

Nu behöver vi bara fortsätta att sprida kabbala i den Israeliska nationen med hjälp av alla människor som deltog i konventionen tillsammans med oss. Med hjälp av den kabbalistiska visdomen och kraften i boken Zohars Ljus kommer Israel att förenas i en enda nation, som Baal HaSulam skriver i tidningen “Nationen” och i stycke 70 i “Introduktion till boken Zohar”. Detta är möjligt enbart genom att förena våra hjärtan, och det kan bara hända med kraften hos det omvandlande Ljuset, som höjer oss över vår egoism.

Jag vill tacka alla människor som kom till konventionen från många olika länder runt världen. Tillsammans kan vi utföra denna stora korrigering, och med tanke på hastigheten den nu sprider sig med kommer det säkert att hända väldigt fort.

Tiden har ännu inte kommit för att avslöja det sanna djupet och storheten i det som utvecklar sig, men jag kan säga att vi utförde upphöjda och mäktiga inre korrigeringar. Och detta kommer snart att uttryckas inom oss, och i världen.

En filtrerad verklighet

Vår egoistiska vilja filtrerar verkligheten så att den passar dess syften. Till följd av det ser vi världen genom ett filter. Med andra ord ser vi inte världen, naturen, samhället, och människor objektivt, som de verkligen är. I stället ser vi bara det som är fördelaktigt eller skadligt för den. Därmed känner vi av en oändlig verklighet bara den pyttelilla del som kallas ”denna värld”, eftersom vårt ego inte kan uppleva någonting mer än det.