Barn är sina egna bästa utbildare

Efter att ha funnits i mer än 200 år går moderna skolor genom en djup kris som har utvecklats under de senaste decennierna. Skolorna måste bli platser där miljön är behaglig som den var i det förflutna. Ordet ”skola” kommer från grekiskan och har sin rot i ”fritid”, som är ett trevligt sätt att spendera tiden.

En människa kan inte utvecklas i en förtryckande miljö, eftersom det hämmar människan och får henne att stänga sig för andra. Det är precis en sådan miljö skolor erbjuder eleverna idag. Frihet krävs för att ett barn ska öppna sig och finna sin egen plats och sitt eget syfte i världen så att han kan göra dessa viktiga val och beslut på ett oberoende sätt.

Detta är anledningen till att vi måste hjälpa våra barn att utvecklas utan någon form av begränsningar. Var och en måste vara fullständigt fri inombords och utbildas av samhället. Barn kommer helt naturligt att utbilda varandra i den grupp de tillhör, och gruppen kommer att ta hand om dem som är dess medlemmar. Lärarnas roll är att organisera gruppen. Samhället kommer att övervaka grupperna, eftersom samhället skapar ordning och inte kommer att tillåta någon person eller grupp att göra vad än han vill, under tiden som var och en kommer att vilja vara en medlem av det samhället.

Enligt den kabbalistiska vetenskapen är detta den mest fördelaktiga metoden för att organisera samhället, som befrämjar den korrekta mänskliga utvecklingen. Under sådana villkor bör föräldrars, lärares och andra vuxnas närvaro inte vara märkbar och bör inte kännas av barnen. Denna metod kommer att ge varje barn den bästa möjligheten att utveckla sig själv till sin egen potential.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.