Världen bakom spegelglaset

reachingforgood

Så länge vi existerar endast i perceptionen av denna värld, kan vi inte förstå att den är imaginär. Just nu är det materiella den enda verklighet vi känner till, och vi känner inte något annat. Ändå är vårt mål att börja i klarhet uppfatta världen på två nivåer: det materiella och det andliga. Då kommer vi att förstå att en av dem är imaginär. Detta betyder inte att den inte finns, ”imaginärt” betyder att det är en återspegling av den verkliga formen, medan den andra, den andliga form är den äkta varan.

Det finns något som är äkta, och så finns det en återspegling av det, som i en spegel. Du kan inte säga att återspeglingen inte existerar. Dessutom är det just den återspeglingen som ger oss möjlighet att komma till perceptionen av den sanna, andliga formen.

Man uppfattar aldrig den andliga formen separat, i sig själv. På vägen till korrektion, utvecklar en människa ständigt en större andlig perception av Skaparens former, men han uppenbarar dem inom den imaginära formen i denna värld. Därför kan vi inte koppla ifrån det förrän vi stigit alla 125 grader av den andliga stegen.

Längs hela vägen till korrektion, under alla faser i förverkligandet, växer ens andliga perception ständigt starkare samtidigt som den grundas på dessa två former: det imaginära och reella. Den imaginära formen kallas bara imaginär. Men är det verkligen så att vi föreställer oss vår värld? När allt kommer omkring lever vi i den- detta är vår nuvarande verklighet.

Den sanna verkligheten är det rike från vilket krafter, beslut och fakta kommer till oss, medan endast deras reflektion finns i denna världen för att hjälpa oss att uppnå den sanna verkligheten. När vi börjar att uppnå det, kallar vi den här världen ”imaginär”. Ändå är det inte någon icke-existerande fantasi, men är nödvändigt för oss att nå andlighet.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.