Boken Zohar kommer inte låta oss lura oss själva

method

När vi läser boken Zohar, förstår vi att den talar om egenskaper, former och bilder som vi ännu inte uppfattar. Det är just denna känsla av att inte förstå som driver oss framåt och får oss att forma den rätta perceptionen.

Om vi läser andra kabbalistiska böcker, kan vi måhända uppfatta allt på ett rent mekaniskt sätt, med vårt sinne, eller genom materiella bilder. Då kommer vi att vara nöjda med den perception som sänker alla begreppen till samma nivå som vår värld, utan att förstå att de alla är imaginära. Alternativt kan vi betrakta dem andligt, men bara teoretisk.

I kontrast till det tvingas vi genom boken Zohar med Baal HaSulams kommentarer att söka efter en ny perception och att förena dessa två bilder. Detta leder till uppkomsten av den sanna verklighetsuppfattningen. En människa förstår inte hur det händer, men boken fungerar på honom och gradvis utvecklar han en ny uppfattning.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.