Om du vill ha frihet, stig upp till Skaparens nivå

En fråga jag fick: Varför väcker inte Skaparen alla själar samtidigt och ger alla samma valfrihet?

Mitt svar: Varje själ får valfrihet i enlighet med sin egen rot. När en person korrigerar sig, kommer han att se att han inte har någonting att klaga på och att alla är lika i det allmänna korrigerade systemet av själar.

Men ändå skiljer sig alla åt med sina individuella korrigeringar; några själar är högre och andra lägre. Men alla skillnader bleknar när alla förenas i kärlek och ömsesidigt utgivande i slutet av korrigeringen.

Dock, under tiden, under processen att avancera, finns det skillnader mellan oss och de är nödvändiga eftersom det inte skulle finnas någon rörelse annars.

Skapelsen avancerar därför att man bygger ett högre system inom sig. Vi bygger vår likhet med Skaparen, och detta kan endast ske så länge det finns en skillnad mellan de inre delarna, själarna.

Skaparen skapade 613 begär med hjälp av 613 ljus. Detta innebär att redan från början omfattar skapelsen en mängd olika kvaliteter. Annars, inuti vårt egoistiska material, skulle det vara omöjligt för oss att uppnå givande, kärlek och en känsla av Skaparens kvaliteter som viktiga.

Vid slutet av korrigeringen kommer vi att knyta an alla de enskilda själarna eller egenskaperna, och vi kommer då att uppenbara ett perfekt system – Skaparen (HaVaYaH). Hur som helst, anledningen till att vi kan uppnå detta system är just i kraft av alla de många klargöranden som har lett fram till det.

Inom detta Enda, finns inte längre några skillnader mellan Malchuts delar. Skillnaderna var nödvändiga bara för att omfatta Honom och bli lika Honom.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.