När friden inträder

I varje nivå finns två linjer: Skaparen och det skapade, eller utgivande och mottagande. Dessa två linjer är mitt emot varandra, det finns absolut ingen koppling mellan dem. Dessutom, ju mer vi avancerar, desto mer går dessa linjer isär. Den mellersta linjen som går mellan dem är inte precis en kontaktpunkt. Dessa två linjer löper hela vägen ner, medan mittlinjen börjar ovanför, i den övre nivån.

Jag kommer aldrig kunna förena dessa två linjer i mitt nuvarande tillstånd, utan endast om jag ansluter mig till Den Övre genom att annulera mig själv inför honom och stiga till nästa grad. När jag väl är där, kommer de två linjer som jag kände på min tidigare nivå förenas till en. De är inte längre motsatta varandra, även om de dessförinnan var motpoler.

Den mellersta raden ligger alltid ovanför de andra två och den uppnås genom att resa sig över förnuftet , det är definitionen på den ”nästa graden”. Där försvinner motsägelserna.

Dessa motsägelser är oss givna utifrån en avsikt. Eftersom vi inte kan hantera dem, tvingas vi av motsägelserna att stiga uppåt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.