Dag: 15 april, 2010

Upptäck den sanna innebörden av exil och frälsning

comfort.jpgVad är den egyptiska exilen? Det är uppenbarelsen av kärlek till dig själv. Följaktligen är flykten från Egypten när du kan känna kärlek till din nästa för första gången.

Jag kan ”komma ut ur Egypten” bara om jag verkligen begär att utveckla kärlek för andra. Som Baal HaSulam skriver i artikeln ”För Yehuda” måste kärnan i den kommande frälsningen vara tydlig medan man fortfarande är i exil. Du måste förstå vad det är du vill. Vad anser du exil vara? Vad är du i exil från?

Om du ser att exil innebär att du är slav åt egenkärleken, och frälsning är när man förvärvar kraften av kärlek till andra, förmågan att enas och bli en enda själ, som det var innan splittringen av Adam, för att avslöja Skaparen inuti enigheten, då kommer du verkligen att känna vad exil är och vara redo för frälsning. Och då kommer den komma till dig!

Om du har förberett dina önskningar, då kommer Ljuset som förvandlar att komma till dig och leda dig ut ur egoismen. Allt beror på din vilja att komma ur dina egoistiska angelägenheter till friheten. Detta är syftet med exilen, och det är därför vi inte är redo för frälsning – eftersom den endast består av detta. Andlighet är skänkande. Om vi önskar det, betyder det att vi är redo att friges.

Just nu förlänger vi vår exil, eftersom vi inte ser det som exil och slaveri. Vi mår bra i den. Vi vill bara ha mer pengar, makt och andra källor till tillfredsställelse. Vi vill vara ifred och inte höra om kärlek till nästan. Vi vill inte ha den sortens kärlek!

Helvetet är oförmågan att skänka. Himlen och helvetet skiljer sig mycket från människors vanliga föreställningar om dem. Folk vill inte ha med någon av dem att göra, och känner inget av det inom sig själv. Detta innebär att människan varken är orättfärdig eller rättfärdig, hon är helt enkelt ett djur som inte är i exil.

En människa som är orättfärdig vet att hon är en egoist och vill bli rättfärdig, givande. Därför kallar hon sitt okorrigerade tillstånd ”helvetet”. Den som är rättfärdig har uppnått kvaliteten av skänkande och kärlek och känner att han är i himlen.