Dag: 7 april, 2010

Det globala systemet för framtidens samhälle

clip_image001Vi vill bygga ett globalt system som kommer att fungera som en ny sorts relationer för mänskligheten. Det kommer att föra människor in i situationer där de kommer att uppfatta att på grund av naturens lagar, lönar det sig mer att skänka och att vara nära andra. Så småningom kommer människor att uppleva alla som en organism.

Detta kommer att bli ett utbildningssystem som kommer att få människan att steg för steg känna att han håller på att lära sig om det nya samhällets lagar och regler. Dessa lagar kommer från förverkligandet av naturens allmänna ordningen, som vi är del av. Likheten med den högsta lagen – ”älska din nästa” – är universell och primär. Allt annat är en avledning av den. (Se Baal HaSulams artikel, «One Law»).

De relationer som kommer att utvecklas inom detta system kommer att göra det till en virtuell stat där människor kommer att föra en andlig komponent in i den virtuella anslutningen. Inom detta system kommer folk börja skapa anslutningar mellan varandra som är förbundna med våra vardagliga liv. Från den nya medvetenheten om rätta relationer, börjar de också skapa lämpliga anslutningar i företag, familj med mera.

Så småningom kommer alla former av samband mellan människor att utvecklas inom detta system, tills alla system av egoistiska anslutningar har bytts ut. Det senare är vad som verkar förena människor i dag, men i själva verket separerar det bara människor och sätter dem i strid med varandra.

Det nya systemets natur, mål och inflytande på varje människa är helt annorlunda. Det måste innehålla ett intellekt, en förmåga att lära och undervisa folket att använda det, samt att ge råd till dem som sätter det i rörelse. Det måste också lyssna på deras förslag om vilka förändringar som måste utföras i relationerna mellan människorna, så att de gradvis avancerar till närmare förbindelser mellan varandra – tills de når en anslutning som står över egoismen.