Dag: 4 april, 2010

De andliga rötterna till den här världens traditioner

En fråga jag fick: Jag har alltid trott att Bnei Baruch är en icke-religiös organisation och att den aldrig tvingat sekulära människor att följa religiösa traditioner, men nyligen har jag hört att ni följer Kashrut (judiska dietlagar) under pesach. Var snäll och förklara, och ge oss din åsikt om huruvida du rekommenderar att alla bör följa traditionen.

Mitt svar: Vi är en utbildningsorganisation och har ingenting att göra med religion av något slag. Vi är strikt och uteslutande baserade på principerna från Kabbalah så som de beskrivits i de tre autentiska kabbalistiska källorna: Zohar, verk av Ari, och Baal HaSulam (Rabash). Vi följer deras råd i allt. Om du har några frågor, kontakta oss och insistera på att vi visar våra informationskällor.

Även om Bnei Baruch inte är en religiös organisation och följer inte några religiösa traditioner (”budord”- Mitzvot), utför vi ändå de handlingar som i vår värld utgör grenar härrörande från andliga rötter. På ytan ser det ut som vi iakttar judisk tradition, men i själva verket kommer de från helt andra intentioner och syftar till intern och extern koppling med de andliga rötterna.

Jag råder dig starkt att läsa om ”Pesach-historien” och Aris kommentar till den, The Gates of Inteniton (Shaar HaKavanot). Du kommer förstå varför genom utförande av särskilda handlingar vi blir lyfta över vår egoism (se även Baal HaSulams artikel ”This is for Judah”.

Abrahams grupp började följa ”irrationella” jordiska ritualer efter det att de lyckats frambringa andliga handlingar inom sina korrigerade begär och förtydligade deras kroppsliga analogier. De uppfattade andliga och jordiska aktiviteter som en helhet (roten och grenen eller orsak och konsekvens).

När vi föll från nivån av andlig förståelse av buden (vid förstörelsen av det Andra Templet), fortsatte vi endast att följa våra kroppsliga traditioner snarare än andliga och fysiska handlingar sammanflätade tillsammans. Det var då religioner i världen skapades.

Idag behöver vi uppnå den andliga världen och uppenbara de andliga handlingarna. Det kommer transformera våra sedvanliga traditioner till andliga handlingar. Istället för att utföra påtvingade eller mekaniska handlingar kommer vi att agera medvetet och kommer tydligt se effekten av våra handlingar på den övre världen. Det vill säga, uppnåendet kommer först, och följs av de handlingar som härrör från det.

Jag önskar er alla ”uttåg ur Egypten” och att ni får rätt intentioner medan ni sitter vid det festliga middagsbordet!