Månad: maj 2010

Zohar är för dem som åtrår Ljuset

Zohar är skriven för personer som vill uppnå syftet med skapelsen och längtar efter det Ljus, som för dem tillbaka till källan. Utan ljuset, är det omöjligt att korrigera våra begär och avslöja Skaparen i dem. Det är därför Zohar, liksom hela Toran, kan antingen vara ”livselixir” eller ett ”dödligt gift.”

Man behöver kontrollera sin avsikt innan man närmar sig Zohar och Toran, i allmänhet. Om han med hjälp av studier vill nå Ljuset som reformerar blir Toran ett livselixir för honom, för som det står skrivet: ”Jag skapade den onda avsikten och kom med Toran för korrigering, eftersom Ljuset i den reformerar. ”

Men om personen inte längtar efter att ge, innebärande att återvända till källan, utan studierna i Zohar motiveras av hans vilja att ta emot njutning och fyllas, om han drivs av andra mål (som kallas ”avgudadyrkan”), då förvandlas hans studier till ett ”dödligt gift” och distanserar honom från syftet med skapelsen.

Därför måste vi vara försiktiga och komma ihåg under våra studier, särskilt när man läser Zohar, att vi förbereder vår längtan efter Skaparen.

Zohar är skriven för personer som vill uppnå syftet med skapelsen och längtar efter det Ljus, som för dem tillbaka till källan. Utan ljuset, är det omöjligt att korrigera våra begär och avtäcka Skaparen i dem. Det är därför Zohar, liksom hela Toran, kan antingen vara ”livselixir” eller ett ”dödligt gift.”

Man behöver kontrollera sin avsikt innan man närmar sig Zohar och Toran, i allmänhet. Om han med hjälp av studier vill nå Ljuset som reformerar blir Tora ett livselixir för honom, för som det står skrivet: ”Jag skapade den onda fallenheten och förde ned Toran för korrigering, eftersom Ljuset i den reformerar. ”

Men om personen inte längtar efter att ge, med innebörden att återvända till källan, utan studierna i Zohar motiveras av hans vilja att ta emot glädje och fyllas, om han drivs av andra mål (som kallas ”avgudadyrkan”), då förvandlas hans studier till ett ”dödligt gift” och distanserar personen från syftet med skapelsen.

Därför måste vi vara försiktiga och komma ihåg under våra studier, särskilt när man läser Zohar, att vi förbereder vår längtan efter Skaparen.

Vi önskar att Han ger vårt begär styrkan att ge som resulterar i uppenbarandet av Honom genom givandets kraft.

En magisk kikare

En fråga jag fick: Hur lyckas du med att förstå vad som står i boken Zohar? Kan du dela med dig av din hemlighet?

Mitt svar: Jag ser snarare än förstår. Jag ser helt enkelt. Låt oss anta att du och jag står tillsammans, och jag har en kikare men inte du, och kanske till och med att din syn inte är så bra. Du frågar mig, ”Vad är det här? Vad är det där?” Jag ser genom min syn, och som om den inte räcker till, tittar jag in i kikaren, teleskopet, eller mikroskopet.

Med andra ord har jag ett sätt att se på, och jag berättar om vad jag ser. Men du ser det inte. Det är något helt nytt för dig – något konstigt, som kanske eller kanske inte existerar. Allt är oklart, förvirrande och främmande för dig.

Därför måste du förvärva dessa apparater: ”kikare”, ”teleskop” och ”mikroskop.” Och för att förvärva dem behöver du det Övre Ljuset. Dessa apparater är skärmen som hjälper dig att se en ny, Övre värld. Vi behöver bara väcka det Övre Ljuset på oss, och det mest effektiva sättet för detta är ömsesidiga studier i en grupp med kabbalistiska källor.

Lär dig se Ljuset i givandet

Vi är skapade av materia som inte kan ta emot ljus. Därför är enda sättet för oss att existera att göra entré i Bina, Skaparen. Bina arbetar med oss och lyfter oss upp till henne. Hennes nedre del (AHP) sänker sig ned till oss och verkar som mörker, vilket inte känns önskvärt för oss. Hon lyser på oss med givandets Ljus och barmhärtighet (Hassadim), men eftersom vi inte vill ge, uppfattar vi det som mörker.

Vi förbereder oss för att se på givandet som önskvärt med hjälp av det Omgivande ljuset när vi arbetar tillsammans. Gradvis börjar vi erkänna att Den Övre finns inom oss. Vi inser att Han verkligen är Den övre och vi börjar värdera givandets kvalitet som andligt. Då är vi beredda att förena oss med honom och upphäva oss själva. Vi är villiga att glömma våra egoistiska begär och fästa oss vid Den Övre som en droppe sperma i livmodern.

Därefter kan Den Övre föra oss upp, upphöja våra önskningar som är redo att fästa sig vid Honom. Uppe där? Finns det i den andliga världen någon annan plats, högre eller lägre? Nej det är här inom oss, som Han alltmer börjar kultivera givandets kvalitet.

Det innebär att han höjer oss upp eftersom vi ser givandets kvalitet som uppstigning. Varje steg vi fullbordar resulteras av att vi alltmer närmar oss varandra i förening och bygger ett system med oss själva som vi kan presentera för korrigering inför Den Övre. På så sätt stiger vi upp till Bina och Ljuset i henne expanderar nedåt till den här världen.

Således kan de begär som fäster vid Den övre nu inte bara upphävas, men kan också ta emot och inse givandets kvalitet, att ta den till sig och använda den. Självklart är viljan som mottagande kvar, men dess avsikt är förändrad. Så gör vår värld, som skapas från viljan att ta emot njutning, den börjar också successivt ta emot skimret från Ovan – eftersom önskan att ge visar sig i den.

Att se på världen genom själens förvrängande spegel

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur undviker jag tendensen att den dagliga kabbalalektionen bara blir en vana?

Mitt svar: Detta är ett problem. Vanan fråntar smaken och föder en lättsinnig attityd, som förstör allt. Vi bör tillsammans kämpa mot denna tendens. Annars kommer vi inte kunna accelerera vår utveckling, istället kommer vi att behöva vänta på det andliga genombrottet i åratal.

Det är omöjligt att förändra detta system för det existerar redan. Du är redan kopplad till det; nu behöver du bara delta aktivt i det. Till samma grad som du är engagerad kommer du att se att alla de vänner som du tidigare ansåg vara okorrigerade, i själva verket utgör ett korrigerat system med dig som den enda okorrigerade delen.

Du vill inte förbindas med detta system, därför visar det dig andra människor som tycks existera runt om dig, var och en med sina begär. Men de existerar egentligen inte. Du kommer plötsligt känna att du existerar i ett fast system där bara du har fri vilja: att välja om du ska vakna för det andliga för att väcka dem, och de i sin tur väcka dig. Det här är detta systems lagar, och du är den enda som har fri vilja.

Men eftersom du ännu inte är villig att kopplas samman med det sätts en scen upp speciellt för dig: vänner, en mängd människor, denna värld runt om dig, hela denna cirkus i livet… Du har getts en möjlighet att organisera dessa krafter runt om dig så att de ska väcka dig till det andliga genom yttre påverkan. Börja använda din inneboende avund, ambition och ditt hat; var avundsjuk på andra, älska dem och hata dem, väck dig själv med alla medel och kvaliteter som du har fått.

Det här är anledningen till att det övre system som kallas malchut av evigheten framträder för dig som den värld du för tillfället ser omkring dig. Trodde du att det existerar uppe i himlen någonstans? Det är inte någonstans där ute, utan rätt framför dig. Det är bara din defekta syn som förvrider det till det här.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-05-23, artikeln “Kärlek till vänner (2)”.
videoikon Video | ljudikon MP3

Den fria viljan och spridande

Dr. Michael LaitmanFråga: Blir du någon gång arg på någon för att senare se tillbaka och känna ånger för att du kommer på från vem det kom?

Svar: Jag hetsar inte upp mig så länge det inte gäller vår fria vilja. Om det ligger inom ens förmåga till fri vilja, då kan jag bli riktigt arg. Med ”fri vilja” menar jag att det rör spridandet av kabbalans visdom. I ett sådant fall, beakta: Detta har inget att göra med Skaparen. Det är direkt kopplat till vår känsla för ansvar. Här finner jag ingen pardon.

Fråga: Men allt kommer väl från Skaparen?

Svar: Nej, inte detta. Att sprida kabbala på ett bra, korrekt, effektivt sätt ligger inom ramen för vår fria vilja; det är vår plikt och vi måste utföra den. Varför annars studera kabbala? Vad behöver vi det för? Vi förblir djur bara. Vi är människor bara i det att vi använder korrektionens visdom som har givits oss. Det är vår plikt att attrahera ljus för vår korrektion. Jag tolererar inte om en person inte gör sin del eller gör den undermåligt, speciellt inte om ett tillfälle har givits honom.

Detta är det enda som väcker ilska hos mig, inget annat. På andra områden har jag inte ens makt att tvinga en person att göra eller inte göra något. Jag syftar speciellt på fri vilja och det faktum att den har givits till en person för att användas.

Fråga: Innebär fri vilja inte bara spridning utan även studier?

Svar: Den innefattar studier, hållning till gruppen, böcker, läraren, och Skaparen: allt som är kopplat till individuellt och allmänt avancemang mot målet.

Ibland behöver en person gå igenom dåliga tillstånd. Man måste uppleva dem. Din fria vilja stärks när du genomlider dem på egen hand. Jag kan inte ingripa. Annars skulle jag agera som Skaparen, som om utifrån, Ovanifrån, men det är inte rätt och jag har inte tillåtelse.

Fråga: Så det finns två typer av fri vilja: en med skyldighet (spridande) och en utan (tillstånd av lidande)?

Svar: Nej. De är detsamma eftersom de båda två påvisar min attityd till min andliga tillväxt. De är helt sammankopplade.

Gruppens syfte

Dr. Michael LaitmanI artikeln ”Gruppens syfte” skriver Rabash att när människan föds älskar hon bara sig själv, och kan därför inte röra sig det minsta utan att man själv tjänar på det. Men utan att frånsäga oss vår egoistiska kärlek är det omöjligt att nå fasthållande vid Skaparen, likheten med Hans egenskaper.

Därför behövs gruppen, för i den läggs begären och styrkorna från var och en samman. Alla kan då använda den väldiga gemensamma kraften för att ta avstånd ifrån det egoistiska begär som förhindrar en från att uppfylla syftet för vilket man fötts. Denna grupp måste bestå av människor som har ett gemensamt syfte. Då kommer de tillsammans att utgöra en enorm kraft som gör det möjligt för var och en av dem att kämpa med sig själv.

För att ta emot gruppens kollektiva styrka måste alla bidra med sin styrka till den och frånsäga sig själv, dvs. bara se sina vänners styrkor istället för deras svagheter. Om man bara anser sig själv stå aningen högre än dem, kan man inte förenas med dem, föra in sin kraft, och ta emot den gemensamma.

Plan

  1. Den mänskliga naturen – egenkärlek.
  2. Meningen med skapelsen – fasthållande vid Skaparen genom likhet vad gäller egenskaper med Honom.
  3. Det är omöjligt att uppfylla syftet med skapelsen på egen hand, utan bara inom gruppen och genom dess kraft.
  4. I gruppen måste alla vara likvärdiga i syfte, medel, och den egna upphävningen. Upphävning är bara möjlig genom att höja upp vännerna.
  5. Miljöns storhet nås genom ord och handling.
Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2010-05-20 (videoikon video | ljudikon mp3), artikeln ”Gruppens syfte”.

En liten hemlighet

Laitman_413 En fråga jag fick: Vad är i slutändan hemligheten för att uppnå målet? Det måste finnas en sådan, eftersom bara en bråkdel av de som kommer till den kabbalistiska visdomen lyckas uppnå den.

Mitt svar: Jag ska dela med mig av en hemlighet: Om människan inte lämnar vägen, då spelar det ingen roll vad som händer henne längs vägen, hon kommer att uppnå målet. Det finns inga andra genvägar.

Människan går igenom mycket svåra tillstånd. Ibland blickar hon bakåt och kan inte tro att allt det hänt henne. Men det spelar ingen roll vad som sker, vid varje givet tillfälle måste man bara se ett mål framför sig, och det är nyckeln till framgång. Förutom detta är ingenting viktigt.

Därför kan jag bara önska människan en sak: Envishet med att uppnå målet! Ingenting annat kommer att hjälpa, vare sig ett begåvat medvetande, raffinerad känslighet, ansträngning, kunskap eller ens vänner vid din sida. Det enda du behöver göra är att greppa tag i målet med tänderna som en bulldog och inte släppa taget oavsett vad som händer.

En tydlig definition av målet

clip_image001Skaparen skapade viljan att njuta och fyllde den med Ljus. Skaparen och skapelsen var förenade som ett; ett begär, ett Ljus, och ett tillstånd av enighet. I kabbala kallas detta det allra första tillståndet – tillstånd #1. I det är alla begär, själar och världar fyllda med Oändlighetens Ljus som en enda och enkel entitet. Detta tillstånd hålls enbart samman av Ljusets kraft, Skaparens makt.

Efter att den första begränsningen (tzimtzum alef) tagit plats drog sig Ljuset tillbaka. Gradvis försvagade världarna Ljuset genom att skapa fördoldhet tills skapelsen började känna sig splittrad i små separata delar, isärtagna, delade av en explosion. Varje själ blev en liten separat skärva av det första tillståndet som existerade före explosionen. Detta kallas tillstånd #2.

Skillnaden mellan det första och det andra tillståndet orsakades av Ljusets försvinnande. En korrigering kommer att ske när de som är på den lägsta nivån kommer att begära en sådan genom att höja MAN. Ljuset kommer att återvända vid deras begäran, för skärvorna kommer att vilja återförenas.

Det finns ingenting förutom denna enkla princip. Det är det här vårt liv handlar om, och målet för vilket vi existerar. Vi behöver bara känna oss själva som separerade, splittrade skärvor som är avskurna från det förenade berget och att vi måste återförenas. Bara “Ljuset som omformar” kan åter limma oss samman till ett enda helt. Det kommer att föra oss tillbaka till det ursprungliga välvilliga tillstånd där vi alla var förenade och arbetade tillsammans som vältrimmade växlar. Vårt mål är att återvända till detta tillstånd.

Därmed består vårt mål av två delar:

  1. Erhålla viljan att sammanlänkas med varandra.
  2. Förstå att vi är oförmögna att göra det själva, och att höja MAN – be Skaparen om hjälp.

Vår förbindelse måste uppenbaras för att bli lika Skaparen, för att glädja Honom såsom Han glädjer oss. Genom att göra det uppnår vi likhet med Honom och når Hans status.

Övergången mot en ny värld

I nyheterna ( TheMarker.com ): Vi går in i en ny utvecklingsfas om vilken vi vet absolut ingenting. Det enda vi vet är att övergången är det mest problematiska tillståndet, och kan vara förenat med enorma förluster och lidande även om det till slut leder till en bättre framtid. Så, hur ska vi gå igenom denna fas?

Min kommentar: Människor börjar tänka på rätt sätt. Faktum är att vi övergår från en värld som grundar sig på egoistiskt baserat mottagande till en värld baserad på altruistisk utgivning. Vi går mot insikten att vi behöver denna nya typ av värld oavsett om vi kommer dit via en väg av ändlöst lidande eller genom att förstå naturens plan. Den förra, lidandets väg, är den som vi börjat gå.

Genom att förklara för människor skälen till det som sker kan vi påskynda insikten om behovet av att förändra oss själva och samhället och att förändra vår inställning till världen. Men bara en förståelse att egot är ont och att det måste ändras till altruism, kärlek och givande är inte tillräckligt för att fortsätta vårt liv här på jorden. Vi behöver kraften att ändra oss själva, och den finns inte i vår värld.

I detta läge börjar vi inse varför den Kabbalistiska vetenskapen med metoden att korrigera vår natur har givits oss på ett så ovanligt sätt. Vi börjar inse varför sann inre förändring och därmed överlevnad är omöjlig utan denna metod. Alla tidigare försök till förändring har lett till uppkomsten av religioner och olika trossystem. Resultatet är uppenbart: Det onda har förblivit och fortsätter att utvecklas tillsammans med dem.

Att leva varje bokstav i Din heliga text


Bokstäver är former av begär. Skaparen skapade bara en önskan, att njuta genom olika former av mottagande och givande. Trots det har former av mottagande ingen rätt att existera i andlighet. När det gäller former för givande är vi endast angelägna om sådana som liknar Skaparen, det vill säga olika typer av givande från Bina till Malchut.

Sammanlagt finns det 27 bokstäver: 9 kommer från ZAT de Bina (från Aleph till Tet), 9 från Zeir Anpin (från Yod till Tzadik) 4 i Malchut (KOF, Reish, Shin och TAV) och 5 bokstäver används i slutet av ord, MaNTZePaCH, på Parsa. Dessa är de former av materia som liknar Skaparen eller är modeller för rätt beteende.

Därför när vi talar om en bok, ett ord eller mening talar vi om ämnet viljan att njuta, vilken är i ständig förändring och erhåller olika former liknande en deg. Det är så vårt begär ändrar sin form, i längtan att bli lik Skaparen.

När man är klar med att upprepa hela raden av varianter från det första ordet (I början – Beresheet) till den sista (Israel), och går igenom alla bokstäverna i Torah , förvärvar man alla dessa former, blir helt lik Skaparen, och når den slutliga korrigeringen . Därför säger man, ”rista in hela Toran på ditt hjärta.” Hjärtat är en önskan, Torah är alla befintliga former av Skaparens givande till varelserna. Vi måste skriva över dem på vår önskan. Då kommer vi att bli lika Skaparen.