En tydlig definition av målet

clip_image001Skaparen skapade viljan att njuta och fyllde den med Ljus. Skaparen och skapelsen var förenade som ett; ett begär, ett Ljus, och ett tillstånd av enighet. I kabbala kallas detta det allra första tillståndet – tillstånd #1. I det är alla begär, själar och världar fyllda med Oändlighetens Ljus som en enda och enkel entitet. Detta tillstånd hålls enbart samman av Ljusets kraft, Skaparens makt.

Efter att den första begränsningen (tzimtzum alef) tagit plats drog sig Ljuset tillbaka. Gradvis försvagade världarna Ljuset genom att skapa fördoldhet tills skapelsen började känna sig splittrad i små separata delar, isärtagna, delade av en explosion. Varje själ blev en liten separat skärva av det första tillståndet som existerade före explosionen. Detta kallas tillstånd #2.

Skillnaden mellan det första och det andra tillståndet orsakades av Ljusets försvinnande. En korrigering kommer att ske när de som är på den lägsta nivån kommer att begära en sådan genom att höja MAN. Ljuset kommer att återvända vid deras begäran, för skärvorna kommer att vilja återförenas.

Det finns ingenting förutom denna enkla princip. Det är det här vårt liv handlar om, och målet för vilket vi existerar. Vi behöver bara känna oss själva som separerade, splittrade skärvor som är avskurna från det förenade berget och att vi måste återförenas. Bara “Ljuset som omformar” kan åter limma oss samman till ett enda helt. Det kommer att föra oss tillbaka till det ursprungliga välvilliga tillstånd där vi alla var förenade och arbetade tillsammans som vältrimmade växlar. Vårt mål är att återvända till detta tillstånd.

Därmed består vårt mål av två delar:

  1. Erhålla viljan att sammanlänkas med varandra.
  2. Förstå att vi är oförmögna att göra det själva, och att höja MAN – be Skaparen om hjälp.

Vår förbindelse måste uppenbaras för att bli lika Skaparen, för att glädja Honom såsom Han glädjer oss. Genom att göra det uppnår vi likhet med Honom och når Hans status.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.