Zohar är för dem som åtrår Ljuset

Zohar är skriven för personer som vill uppnå syftet med skapelsen och längtar efter det Ljus, som för dem tillbaka till källan. Utan ljuset, är det omöjligt att korrigera våra begär och avslöja Skaparen i dem. Det är därför Zohar, liksom hela Toran, kan antingen vara ”livselixir” eller ett ”dödligt gift.”

Man behöver kontrollera sin avsikt innan man närmar sig Zohar och Toran, i allmänhet. Om han med hjälp av studier vill nå Ljuset som reformerar blir Toran ett livselixir för honom, för som det står skrivet: ”Jag skapade den onda avsikten och kom med Toran för korrigering, eftersom Ljuset i den reformerar. ”

Men om personen inte längtar efter att ge, innebärande att återvända till källan, utan studierna i Zohar motiveras av hans vilja att ta emot njutning och fyllas, om han drivs av andra mål (som kallas ”avgudadyrkan”), då förvandlas hans studier till ett ”dödligt gift” och distanserar honom från syftet med skapelsen.

Därför måste vi vara försiktiga och komma ihåg under våra studier, särskilt när man läser Zohar, att vi förbereder vår längtan efter Skaparen.

Zohar är skriven för personer som vill uppnå syftet med skapelsen och längtar efter det Ljus, som för dem tillbaka till källan. Utan ljuset, är det omöjligt att korrigera våra begär och avtäcka Skaparen i dem. Det är därför Zohar, liksom hela Toran, kan antingen vara ”livselixir” eller ett ”dödligt gift.”

Man behöver kontrollera sin avsikt innan man närmar sig Zohar och Toran, i allmänhet. Om han med hjälp av studier vill nå Ljuset som reformerar blir Tora ett livselixir för honom, för som det står skrivet: ”Jag skapade den onda fallenheten och förde ned Toran för korrigering, eftersom Ljuset i den reformerar. ”

Men om personen inte längtar efter att ge, med innebörden att återvända till källan, utan studierna i Zohar motiveras av hans vilja att ta emot glädje och fyllas, om han drivs av andra mål (som kallas ”avgudadyrkan”), då förvandlas hans studier till ett ”dödligt gift” och distanserar personen från syftet med skapelsen.

Därför måste vi vara försiktiga och komma ihåg under våra studier, särskilt när man läser Zohar, att vi förbereder vår längtan efter Skaparen.

Vi önskar att Han ger vårt begär styrkan att ge som resulterar i uppenbarandet av Honom genom givandets kraft.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.