Dag: 8 april, 2010

Den andliga världen finns över förnuftet

Shamati, Artikel 86 : Det finns en bra regel som vi måste känna. Vårt arbete, gavs till oss för att vara en grund för tro över förnuftet, inte för att vi är ovärdiga en hög nivå. Således, var det givet oss för att ta in allt i ett kärl av tro.Vi existerar i världen som vi upplever genom våra sinnen och utvärderar det i vår hjärna (”hjärta och hjärna”). Denna typ av perception kallas ”förnuft.” ”Förnuft” betyder att vi igenkänner och känner något som ”går in” genom våra sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och rörelse) och utgör ”vår värld.” Vi uppfattar det hela genom våra fem sinnesorgan.

Allt som vi känner kallas ”inom vårt förnuft” (Betoch Da’at) och motsvarar våra känslor och iakttagelser. Den andliga världen är något ”över förnuftet” eftersom vi inte är förmögna att känna den och kan därmed inte uppfatta den (varken i hjärtat, hjärnan eller genom våra sinnesorgan). För att börja uppfatta andlighet, måste vi erhålla nya egenskaper (önskningar) som korresponderar till nivån: ”andligt hjärta” och ”andlig hjärna.”

Enligt den typen av uppfattning, är verkligheten uppdelad i två delar: den inre sfären (”Jag”) och den yttre sfären (världen utanför mig). Drivna av en önskan att ta emot njutning, uppfattar vi inre och yttre influenser selektivt. Den selektiva perceptionen bygger upp en bild som vi kallar ”min värld.”

Uppdelningen av verkligheten i två delar härrör från uppdelningen av själen i två delar: Keter, Hochma (GE) och Bina, Zeir Anpin, Malchut (AHP).Innan separationen inträffade, utgjorde de själens fem önskningar , fem Sefirot. Som en följd av separation, delades vår uppfattning av världen i två delar: GE (Galgalta Eynaim – skalle, ögon) som bildade våra inre önskningar genom vilka vi känner vår värld och oss själva, medan vi känner AHP (Awzen, Hotem, Peh – öron, näsa, mun) som något ”utanför oss.”

Saker och ting är ordnade på detta sätt med avsikt. Det är för att ge oss en chans att arbeta i GE ”inom förnuftet.” Men om vi väljer att arbeta med AHP, och behandlar det som våra egna begär, når vi tillståndet som kallas ”över förnuftet”. Vårt ”förnuft” är något som finns inom oss, medan ”över förnuftet” betyder något utanför oss.

Om vi vill uppnå andlighet behöver vi koppla önskningar i AHP till oss, när vi gör det kallas det ”arbete över förnuftet.” I själva verket är dessa uttryck helt enkelt de ord som vi använder för att beskriva vår inställning till våra begär, inre eller yttre.

Ömsesidig garanti är en inre intention

Laitman_0002 Skaparen förvirrar hela tiden människan genom att hela tiden placera ut hinder framför honom längsmed hans andliga väg. Och det råkar vara så att det som gläder oss förvirrar oss ännu mer än bekymren. Vi upptäcker plötsligt extraordinära möjligheter, lyckas i näringslivet, får en chans att åka på en spännande resa, och många andra små frestelser som kommer till oss i varje ögonblick.

Detta föranleder oss att börja avslöja att vi inte har någon förmåga att kontrollera vår tillstånd utan stöd från miljön, som kallas ”ömsesidiga garantier.” Om jag inte har ett globalt, allmänt stöd, med tusentals människor i hela världen som också strävar efter att avslöja Skaparen, trots alla hinder som han medvetet placerar framför oss, så kan jag inte gå igenom de ”49 portarna” – de hinder som skiljer mig från Skaparen. Och då kan jag inte nå den sista, 50:e porten, där jag förenar mig med honom. (40 betecknar avståndet från Malchut till Bina, och 10 är min egen struktur. Tillsammans 50.)

Om jag inte är ansluten till människor som gör samma sak, då är det över för mig och jag kommer aldrig att uppnå målet. Jag sträcker ut arbetet över flera livstider, och tyvärr är detta vad som händer med människor.

Även konventionell vetenskap avslöjar nu att mänskliga tankar är sammanlänkade och överförs mirakulöst från den ena änden av världen till den andra. Forskarna förklarar detta med att säga att vår egen natur får oss att tänka i synkronisering. Men vi som studerar Kabbala förstår att vi helt enkelt är kopplade till varandra genom våra begär i ett gemensamt nät av själar. Det är därför mina tankar och önskemål förs över till alla andra.

Dessutom, om vi strävar mot andliga mål, kommer vi med denna tanke aktivt börja påverka alla och det sprider sig genom hela systemet. Ömsesidig garanti är denna inre avsikt, snarare än att skicka varandra SMS via telefon. Ömsesidig garanti är när jag tänker på det andliga, jag önskar det, och jag brinner med önskan att andra också ska tänka på samma mål. Då blir jag återlöst från Dödsängeln.

Om andra inte tänker på det här, kan ingenting hjälpa mig och jag kommer aldrig att kunna göra de rätta beräkningarna. Jag kommer alltid att bli distraherad av något annat. Jag kommer inte att få grunden, det anslutande nät som håller mig inne som en mor håller ett spädbarn i sina händer. Utan detta är det omöjligt att uppnå vårt mål.

”Hör Israel!” (”Shema Israel!”)

”Dagen” är inte ”solsken”, utan det är uppenbarelsen av det andliga ljuset inom en människa. Uppenbarelsen kan ske flera gånger per månad, en gång i livet eller vid varje given sekund.

Varje gång är uppenbarelsen komplett och perfekt. Det är därför en person bör säga: ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” (Mos 6:4). När en person uttalar dessa ord betyder det att han uppnått ”Den ende”, och uppenbarat den enda kraften i naturen.

”Lyssna” står för nivån av Bina (hörsel, örat), ”Isra-El” betyder någon som är på väg ”rakt mot Skaparen,” Malchut stiger upp till Zeir Anpin (ZA) och stiger sedan tillsammans med ZA till Bina, som är ”Herren är vår Gud, Herren är en.” Med andra ord, allt förenas i Bina och blir en Helhet.

De själar som förenas inom Malchut och skapar band till ZA och förenas med Bina, är alla inkluderade i ordet ”Enhet”. Ordet ”Enhet” sammanfattar hela processen för korrigering så som det blir förlöst inom en människa när han når ett tillstånd som kallas ”Han och hans namn är ett” (Hu Ve Shmo echad.) Detta förklarar varför bönen ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en” blev ett tecken på förlösning och självförverkligande.

Det är på det sättet vi ska kunna meddela att vi nått en ny fas på varje nivå vi går igenom varje ”dag.” Att ”tala” innebär inte bara att uppnå, utan också att kunna uttrycka vad vi uppnått.