Dag: 28 april, 2010

Det största Ljuset avslöjas över det största hatet

Dr. Michael LaitmanEn fråga jag fick: Hur kommer mitt perspektiv faktiskt att ändras när jag kommer ut ur egoistisk egenkärlek och ser världen genom andras önskningar? Kommer jag att se ett annat rum, en annan sorts glas på bordet framför mig, och kommer jag se alla dessa människor på ett annorlunda sätt?

Mitt svar: Ett djur kommer alltid att vara ett djur, och det gäller var och en av oss. Du förblir alltid innanför punkten av ditt ”själv”, men när man uppnår andligheten, lägger man till ett helt annat sinne (kärl eller kli) till den punkten – andra människors begär.

Skaparen skapade en önskan som består av tio delar eller Sefirot, kallad HaVaYaH . Just nu känner du bara det lägsta lagret av denna önskan, en svart punkt. När du föds, lever och dör, återvänder du till samma tio Sefirot av din egoism, som är förnimmelsen av denna världen. Detta fortsätter från  generation till generation, från en livscykel till nästa (eller från en Partzuf till nästa), och går varje gång igenom samma tillstånd: embryo, diande, och mognad (eller från en Partzuf till nästa) och sedan en gång till: embryo, diande, mognad, och så vidare.

Hur kan man känna världen på ett annat sätt, inte bara inifrån en svart punkt, utan genom andra människors begär som är utanför dig? När detta händer, kommer ditt ”jag” fortfarande vara kvar, och din värld kommer inte att förändras. Om du skulle försvinna, i förhållande till vad skulle du då kunna känna andra? Du måste känna andra som motsatta till dig, och se dem som motsatta och förhatliga till dig. Dessutom måste denna känsla fortsätta att växa.

Ett exempel på detta är Rabbi Shimons grupp: de avslöjade det största möjliga hatet emellan varandra. Men över detta byggde de kärlek och uppnådde därmed uppenbarelsen av Zohars Ljus. När du har ett stort hat inom dig och enorm kärlek över det, ger detta den nödvändig kontrasten där ljuset Hochma, uppnåendets Ljus, skiner. Det finns en enorm egoism inuti och ovanför denna finns en skärm (masach). Det är det enda sättet att avslöja ett stort Ljus.