Dag: 24 april, 2010

Att avslöja Skaparens godhet

Dr. Michael LaitmanEn fråga jag fick: Det står skrivet att Skaparen, det Övre Ljuset, är god och barmhärtig. Varifrån kommer denna idé ?

Mitt svar: För att avslöja Skaparens goda attityd, måste människan anstränga sig och genomföra ett enormt arbete för att korrigera sig själv. Då kommer kvaliteten av skänkande (Bina) att komma till en. Men detta innebär inte att om du bara gråter en stund, kommer Skaparen att agera som en kärleksfull mor, tycka synd om dig, och behaga dig på något sätt. Det finns en bestämd lag som opererar här: ”Man belönas i enlighet med ens strävan.”

Om vi önskar så kommer vi att gå vidare längsmed den goda vägen, och om vi inte önskar det, då kommer vi att få ett tredje och ett fjärde världskrig med kärnvapen. Hela vårt program för utveckling beror på hur mycket vi pendlar mellan två vägar:  Beito (naturligt, i sin tid), och  Ahishena (påskyndad tid). I den mån vi följer programmet för vår utveckling, «sötar» det vårt tillstånd, och i den mån vi inte gör det kommer det att komma ikapp oss som lidande.

I sanning förstår vi inte meningen med livet utan lidande. Vi är vana vid lidande, sjukdom och hårt arbete, och vi kan inte förstå vad det innebär att existera i den andliga världen, som en ängel, där allt är gott, perfekt, och harmoniskt. Vi har aldrig smakat på det, såsom det står skrivet, ”Smaka och se att Herren är god!”

Därför tycker vi att ett liv med lite mindre lidande än vanligt är bra. Men är det verkligen bra om vi alltid måste slita och kämpa för vår existens? Vi vet inte vad det innebär att vara i det andliga området, inne i perfekt Ljus. Det är därför som det verkar barmhärtigt mot oss när de bekymmer som drabbar oss minskas något och vi får en kort paus.

Ändå måste vi förstå att det finns en bestämd lag som är verksam i världen: ”Jag har inte ändrat min HaVaYaH .” Vi kommer att behöva arbeta och genomföra hela vårt program, antingen på ett bra eller ett dåligt sätt. Detta är helt upp till dig, det kommer inte att bli någon förmånlig behandling från Ovan.

Det är avgudadyrkan att tro att Skaparen förändrar sig. Skaparen förändras aldrig, han är absolut. Han är fullkomlig, och något som är perfekt kan inte ändras vare sig till det bättre eller till det sämre.

Han är god och gör gott mot de onda och mot de rättfärdiga, där de sistnämda är de som vill uppnå Honom. Det spelar ingen roll vilket skick de är i nu, bra eller dåligt. De kommer att avslöja att Skaparen är god och vänlig.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-04-21, “Fred i världen”