Varje människa måste bli skapelsens upphovsman

Laitman_097Uppenbarelsen är alltid personlig; den kan inte tas emot från någon annan. Någon annan kan bara lära dig läsa. Det måste finns någon som kan lära oss att läsa, eftersom att läsa och att skriva hör till den mänskliga nivån. Vi däremot, som börjar läsa, är på den djuriska nivån. Vi behöver alltså någon som är på den mänskliga nivån som kan hjälpa oss att stiga till den nivån och lära oss att läsa och att skriva.

Boken är hela skapelsen, från den ursprungliga planen hela vägen till den slutliga händelsen. För att uppenbara det, måste människan emellertid gå igenom berättelsen och skriva den på sitt hjärta (som versen säger, “skriv hela Toran på ditt hjärta”). Det är så vi förbereder våra andliga kärl.

När människan läser Toran lär hon sig från den Övre, och när människan skriver ner det blir hon likvärdig med Honom och börjar förstå Honom. Det är så man stiger till skapelseplanens nivå, slutet av boken.

Boken är planen för skapelsen, som uppnås vid slutet. Historien är vad vi läser och skriver ner inom oss genom att förändra våra begär och bygga bokstäver av dem. Därmed blir vi författarna genom att uppenbara dess Författare. Vi skapar en kopia av boken, och det utgör hela vårt arbete.

Författaren hittar inte på boken med sina egna tankar. Han befinner sig redan framför en färdig bok från himlen, och skriver av den. Han arbetar inte med sitt eget medvetande; han kan inte ens läsa eller skriva. Först måste han lära sig det. Om vi lär oss att läsa och att skriva, och kan skriva av hela skapelsen på oss själva, genom att följa Skaparens exempel, då kommer vi att erhålla titeln ”upphovsman”.

Skaparen är inte författaren, eftersom Han inte har skrivit någonting. Han aktualiserade allt med en tanke. Men vi uppenbarar Hans plan inom våra okorrigerade begär, och därför delar sig, för oss, Hans tanke upp i bok, författare, historia. Om jag lär mig att läsa, då börjar Hans tankar uppenbaras för mig inuti min materia och jag läser dem ur mig själv till den grad jag blir lik dem. Då skriver jag av det på mig själv.

Planen med skapelsen är den högra linjen, min materia är den vänstra linjen. Jag är mittlinjen, som skriver av denna tanke på min vänstra linje. Boken, författaren och berättelsen är Skaparen, skapelsen, och förbindelsen dem emellan, kallad Tora.

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2010-04-18, Shamati #197.
videoikon WMW | ljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.