Det är omöjligt att må dåligt när du tänker på givandet

1En fråga jag fick: Hur skall en person känna sig efter en lektion?

Mitt svar: En person skall lämna lektionen med några huvudsakliga intryck:

  • Jag har inte uppnått någonting ännu!
  • Jag har just tagit emot en mycket kraftfull och potent medicin som kommer att föra mig mycket närmare målet. Dessa timmar av mitt liv var eviga därför att förtjänsten av dem är ovärderlig. Jag kommer aldrig att förlora det jag har vunnit just nu, och ingen kan ta det ifrån mig.
  • Det är bra att jag känner mig tom. Om jag känner mig tillfredställd innebär det att jag är nöjd med mina egoistiska begär.
  • Det står skrivet, ”Ditt hjärta skall glädja sig i Skaparen”, vilket innebär, att när jag är korrigerad, så kommer jag att känna mig tillfredställd genom att tillfredställa Skaparen. Detta är den sortens korrigering som jag skall förvänta mig att komma till mig.
  • All vilja att ta emot och all vilja att ge, skall komma ”från mig” i mittlinjen. Den högra linjen är där jag tar emot det korrigerande Ljuset, givandets Ljus, uppifrån och ned. Detta Ljus korrigerar mig om jag är fullständigt öppen för det och om jag låter det komma in i mig. I den vänstra linjen använder jag mina egoistiska begär i samma grad som de är förbundna med givandet. Detta är att arbeta med Hochmas Ljus nedifrån och uppåt.
  • Alla förändringar som jag förväntar skall ske inom mig, kommer att föra mig närmare givandet. Om jag tänker på det sättet så är det omöjligt att må dåligt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.