Dag: 3 januari, 2010

Du kan inte utföra någonting på egen hand

1Jag lever inte för mig själv; jag lever bara om jag kanaliserar mig själv genom en mekanism som kallas själarnas enhet. Det är därför som jag vill öppna upp mig själv genom boken Zohar, eftersom dess kraft kommer för att genomföra denna sammanlänkning mellan alla mina delar, vilka just nu verkar främmande för mig.

Detta är precis vad boken Zohar är avsedd för; annars skulle jag inte vara under dess stråle av Ljus. Denna stråle är mycket tunn, som en laserstråle, och om jag ändrar kurs med bara en millimeter från den, så kommer jag inte längre att se den. Jag måste vara exakt i denna stråle för att den skall kunna verka på mig.

Kabbalisterna förklarar denna förutsättning för oss och säger att om vi knyter an till alla själarna på rätt sätt; då kommer vi att placera oss själva inne i denna stråle. Så snart som enheten bryts faller alla isär och splittras åt alla möjliga håll. Denna stråle är det enda som är kapabelt att hålla ihop oss.

Detta sker på varje nivå på den andliga stegen – vi kan bara klättra upp på den utmed denna stråle. Så snart som vi släpper varandra faller allting omedelbart isär och Ljusstrålen kan inte längre hålla ihop oss. Detta är den enda kraften som bevarar vår enhet. Därför är det för denna enhets skull som vi begär att dra till oss Ljuset. Vi behöver Skaparen för att förena oss och det innebär att vi måste attrahera Ljuset som förändrar.

Hur kan vi känna denna enhet? Vi måste kräva den samtidigt som vi läser Zohar, den måste ge oss det. Detta var anledningen till att kabbalister skrev denna bok, och vi har rätt att fråga, ”var är enheten som finns på grund av oss”? Om vi alla tänker på detta tillsammans så kommer detta att bli en stor angelägenhet som vi inte kommer att kunna glömma bort för ett ögonblick. Och då kommer det att fungera. Men ensam kommer ingen av oss att kunna utföra någonting.

Det är omöjligt att må dåligt när du tänker på givandet

1En fråga jag fick: Hur skall en person känna sig efter en lektion?

Mitt svar: En person skall lämna lektionen med några huvudsakliga intryck:

  • Jag har inte uppnått någonting ännu!
  • Jag har just tagit emot en mycket kraftfull och potent medicin som kommer att föra mig mycket närmare målet. Dessa timmar av mitt liv var eviga därför att förtjänsten av dem är ovärderlig. Jag kommer aldrig att förlora det jag har vunnit just nu, och ingen kan ta det ifrån mig.
  • Det är bra att jag känner mig tom. Om jag känner mig tillfredställd innebär det att jag är nöjd med mina egoistiska begär.
  • Det står skrivet, ”Ditt hjärta skall glädja sig i Skaparen”, vilket innebär, att när jag är korrigerad, så kommer jag att känna mig tillfredställd genom att tillfredställa Skaparen. Detta är den sortens korrigering som jag skall förvänta mig att komma till mig.
  • All vilja att ta emot och all vilja att ge, skall komma ”från mig” i mittlinjen. Den högra linjen är där jag tar emot det korrigerande Ljuset, givandets Ljus, uppifrån och ned. Detta Ljus korrigerar mig om jag är fullständigt öppen för det och om jag låter det komma in i mig. I den vänstra linjen använder jag mina egoistiska begär i samma grad som de är förbundna med givandet. Detta är att arbeta med Hochmas Ljus nedifrån och uppåt.
  • Alla förändringar som jag förväntar skall ske inom mig, kommer att föra mig närmare givandet. Om jag tänker på det sättet så är det omöjligt att må dåligt.