Dag: 18 januari, 2010

Varning: Akta dig för hungriga krokodiler när du läser Zohar!

En fråga jag fick: Beskriver allt det som vi nu läser i Zohar, mitt nuvarande eller framtida tillstånd?

Mitt svar: Det spelar ingen roll. Det finns ingen nutid eller framtid. Allt sker här och nu. Om jag läser en novell, så upplever jag allt som dess hjältar gör. Jag känner mig som om jag verkligen är tillsammans med dem på ett skepp mitt under en rasande storm. Jag överväldigas av oro och fruktan, när jag plötsligt ser en vacker och gåtfull ö.

Är jag verkligen där, eller inte? Nej, det är bara i min föreställning. När jag stänger boken så går jag tillbaka till den ”riktiga” verkligheten.

Men, när jag läser en bok om den andliga världen och identifierar mig med dess karaktärer, krafter och kvaliteter, då är jag verkligen där i mitt begär, och jag uppenbarar mitt sanna själv mer och mer, genom att läsa. Jag uppenbarar en ny värld i vilken jag verkligen lever.

Zohar beskriver allt som försiggår i ditt begär. Om du förenas med boken går du verkligen igenom de faser som den beskriver. Du lever verkligen inne i den andliga verkligheten, och du skulle kunna bli uppäten av en hungrig krokodil.