Dag: 28 januari, 2010

Den hemliga formeln för ett mirakel

Genom Zohar visar Skaparen alla sorters exempel som är avsedda att ge oss olika intryck.

Om du inte vill, eller kan, göra det, så vänd dig till gruppen och böckerna för att få hjälp.

Hur som helst, så måste du titta efter någonting som kommer att knuffa dig framåt och hjälper dig att förenas med de tillstånd och handlingar som Zohar berättar om, även om du inte kan förstå någonting av det. Det viktiga är att du vill förstå.

Zohar talar om högre nivåer av andligt givande, vilka du önskar att känna och uppleva. Hur kan du göra det? Detta är de frågor som skall bekymra dig hela tiden. Det spelar ingen roll om du inte kommer ihåg någonting av det du läser. Om du vill att texten skall påverka dig så att du kommer in i dess värld, så att du kan känna vad den talar om, då kommer du att uppleva en kraftfull känsla av hur läsandet påverkar dig, även om du inte förstår ett ord av det.

Du kommer att uppleva en förändring i sinnesstämning, i olika kvaliteter, och i din syn på dig själv och världen. Du kommer att börja känna att olika förändringar inträffar varje dag tills du gör språnget.

Allt detta kommer att ske som ett resultat av att du läser, även om du inte har en aning om vad du läser, och vad texten vill säga dig. Du har ingen kontakt med boken förutom genom ett begär: du vill att boken skall uppenbaras för dig!

Detta är hur det Omgivande Ljuset arbetar: det är en förunderlig och mirakulös kraft. Inflytandet som påverkar oss från den Övre Världen är ingenting annat än ett mirakel eftersom det fungerar när du inte har kontakt med den. Det finns ingen kontakt mellan viljan att ta få och viljan att ge. Hela sambandet förverkligas genom Skaparen som är roten till båda dessa kvaliteter. Denna dolda förbindelse kallas för ett mirakel (Segula) och följer en strikt lag beträffande Ljuset och begäret (Kli), enligt en bestämd formel för deras växelverkan. Men denna form av kontakt är dold för dig, och det är därför som det är ett mirakel i relation till dig. Du trycker på knappen på en plats och någonting dyker upp på en annan plats. Hela systemet är dolt för dig och du förstår inte hur detta samband fungerar.Man sa bara till dig att du måste läsa och begära – och resten sker av sig själv!

En äventyrsbok

En person som verkligen aspirerar till det andliga, kommer inte att nöja sig med att uppnå bara lite. Han kommer alltid att känna att han inte förstår eller vet någonting därför att han inte känner det andliga. Punkten i hjärtat uttrycker sig precis genom detta behov av att känna den Övre Världen.

Du måsta känna denna andliga bilden inom dig. Zohar är en äventyrsbok, men det är inte en bok som du bara läser, eller en film som du ser på duken. Du måste gå in i Zohar, och det är inte som att gå in i en illusorisk värld, utan det kan bara göras när du väl gjort dig av med alla dina illusioner och fantasier.Du behöver inga särskilda 3-D-glasögon för att känna att du är inne i filmen (som när du ser en film som Avatar).

Kravet kommer från punkten i hjärtat och det kan bara ökas på med gruppens hjälp. Endast gruppen kan ge en person den styrka som behövs för att nå målet tillsammans med hans egen punkt i hjärtat. Om han inte ger upp sig själv inför gruppen för att kunna ta emot denna kraft från den, så kan han inte uppnå någonting.

Detta utgör vår ömsesidiga garanti, utan vilken ingen av oss skulle ha ett andligt kärl (Kli).