Dag: 20 januari, 2010

Var finns Zohar inom mig?

En fråga jag fick: Skall jag försöka att förstå betydelsen av varje ord när jag studerar Zohar?

Mitt svar: Vi skall flyta med strömmen i berättelsen. Vi läser om det som sker inne i vår själ på samma sätt som vi läser en bok om den mänskliga kroppens fysiologi. Den berättar om kroppens metabolism, de olika organen, hur de influerar varandra, vilken sorts elektriska och kemiska reaktioner och processer som pågår, osv.

Den andliga organismen är en exakt kopia av den fysiska. Skillnaden är, att med våra fysiska kroppar är vi inte medvetna om alla de tusentals systemen som finns i dem, men när när vi studerar vår själ, så uppenbaras de för oss.

Följaktligen är det inre sökandet det viktigaste när vi läser Zohar – var finns allt detta i mig?

Varför vill vi bli föräldrar?

En fråga jag fick: Varför vill Den Övre ge till den lägre om han är i ett tillstånd av Hafetz Hesed, vilket betyder att han inte vill ha någonting för egen del?

Mitt svar: Det är inte så att Den Övre vill ge till den lägre, utan det är en Reshimot (informationsgen) hos den lägre som väcker Den Övre. Det är på samma sätt i vår värld. Vi föder inte barn därför att vi vill bli föräldrar på grund av en egen överenskommelse. Snarare är det så att Reshimot hos de som måste födas väcker vårt begär att bli föräldrar. Med hjälp av en Reshimot, väcker en framtida person som måste födas genom dig, en tanke om att ge honom liv.