Dag: 25 januari, 2010

Några grundläggande koncept

Skaparen vistas i gemenskapen mellan alla de själar, som vi refererar till som den gemensamma själen Adam HaRishon. Vi, delarna av den gemensamma själen, korrigerar och återuppväcker det brustna systemet av själar, när vi börjar att knyta an till varandra. Genom att göra det, så skapar vi ett multidimensionellt nät, där varje del är sammanlänkad med de andra, precis som organen i den mänskliga kroppen är förbundna genom ett oändligt antal förbindelser.

Förbindelsen mellan själarna fanns en gång för att kunna ge till Skaparen. I det tillståndet var alla själarna sammanlänkade som ”en man, med ett hjärta” för Skaparens skull. Detta är meningen med versen, ”Han och Hans namn är ett”. Det refererar till det tillstånd där Skaparen och skapelsen var en enda helhet i Oändlighetens Värld. Men denna kontakt brast därför att alla förlorade sin altruistiska intention. Som ett resultat ”försvann” Skaparen, precis som upplevelsen av Ljuset.

Detta tillstånd, där själarna förlorade sitt sammanhang med varandra refereras till som, ”brytningen”, eller ”exilen” från det andliga. Detta är vårt nuvarande tillstånd. Varje människa i detta system är en separat individ och bara upplever bara sin egen lilla värld. Han upplever inte den andliga världen därför att den kan bara upplevas i gemenskapen mellan oss. När det inte finns något anknytning mellan oss så upplever vi bara den materiella världen.

De grundläggande koncepten för att komma bort från detta är:

  • När själarna är förbundna med varandra egoistiskt, (för sin egen skull), så upplever de den här världen.
  • När själarna knyter an till varandra för givandets skull, så uppenbarar de den andliga världen, den tillkommande världen, i denna gemenskap.
  • Livet som vi uppenbarar inom våra egoistiska samband med varandra, refereras till som vårt nuvarande materiella liv.
  • Livet som vi uppenbarar i en riktig gemenskap med varandra, refereras till som uppenbarelsen av Skaparen. Vi kommer att känna den Övre Kraften, Skaparen, på samma sätt som vi känner luften runt omkring oss. Han kommer att länka oss samman med alla de andra delarna i universum.

Därför beror allting på vår kontakt med varandra, vare sig den är egoistisk, eller för givandets skull.

Om cirka en månad kommer vi att samlas till en stor kongress i Israel, platsen där brytningen skedde, och den första platsen där korrektion behövs. Därför kan denna kongressen bli så kolossalt kraftfull att den kommer att påverka oss alla, och hela världen, därför att vi kommer att föra givandets kvalitet närmare de egoistiska begären.

Låt oss hoppas att vi kommer att lyckas i att förenas med hjälp av Zohar, som vi nu studerar. Det är ett hjälpmedel genom vilket vi kan attrahera det Övre Ljuset som förändrar och oss och för oss samman.