Metoden för andlig födelse

Hur kan vi uppnå evighet och perfektion? Det uppnås enligt lagen om likvärdighet i form. Om Ljuset och begäret är motsatta varandra, då upphäver Ljuset begäret. Men om de är lika, stöder de varandra och vi känner att båda finns. Det är vad vi kallar det eviga livet. Att uppnå det är just syftet med den kabbalistiska vetenskapen.

För att föra oss till den nivå där vi är lika Skaparen, till förmågan att leva för evigt och uppfatta vår sanna verklighet, måste vi genomgå en process med korrigeringar. Alla dessa korrigeringar går ut på att få viljan att ta emot njutning att likna Ljuset och börja observera lagen om överstämmelse i form.

Häri ligger hela korrigeringen. Antingen är vi motsatta Skaparen så som vi ursprungligen skapades, eller så uppnår vi gradvis överenstämmelse med Honom. Vi korrigerar oss själva tills Ljuset och begäret går samman. I det ögonblicket föds vi in i den andliga världen.

Denna metod för korrigering kallas den kabbalistiska vetenskapen.(på hebreiska betyder ordet ”Kabbala”: att ta emot). Det är i vetenskapen om mottagande av Ljuset in i begäret så att det inte kommer att försvinna och vi kommer känna sann, evig verklighet. Onekligen är denna visdom stor och inte alls enkel. Vi förstår verkligen inte hur detta kan uppnås. Men även om vi inte inser det, så är detta vår innersta önskan och syftet med vår existens. Undermedvetet, söker vi alltid efter det.

Det finns en fas när vi först får kontakt med Ljuset och uppfattar det i vårt begär. Ljuset finns kvar inom oss, och vi börjar känna livet som evigt och vi skiljer oss inte från Ljuset inom oss. Denna fas eller andliga födelse kallas uttåget från Egypten.

Innan dess måste vi förbli i egyptisk exil, i den förberedande fasen tills den andliga födelsen eller förlösningen sker. Det är därför vi ägnar så mycket uppmärksamhet åt att studera de olika faser som vi behöver genomgå medan vi är i den egyptiska exilen. Vi vill förverkliga våra exodus så snart som möjligt i användandet av alla de medel som kabbalisterna förberett för oss genom historien.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.