Dag: 3 mars, 2010

På toppen av en våg

confirmUnder andligt uppstigande, är det för människan som om han vaknar upp, andas och blir full av inspiration. Detta är ett tecken på att vara nära andligheten. Man känner inte Ljuset än, men det verkar som om gryningen snart bryter fram.

Det är den tid då man kan urskilja och förstå många nya saker i samma läromedel. Man bör använda denna tid för högsta utgivning, och man bör utnyttja det helt utan att förlora ett enda ögonblick. Annars är man som om man slarvade bort det som gavs till en uppifrån.

Det har ingen betydelse vilka böcker människan läser under denna tid, så länge de befinner sig nära hans själ. Trots allt, även utan att förstå vad man läser, utövar man ansträngningar som förenar ens önskan och tankar med Ljuset som kommer över en. Man vill att Ljuset ska tränga in sina begär, och då kommer kollisionen mellan dem att frambringa utveckling.

Vår värld, atomer, molekyler, allt det där finns inte. Det är bara önskans kraft som existerar. När en önskan är nära Ljuset, bör man försöka arbeta med det så mycket som möjligt.

Ambitionen att nå målet som blir avslöjad i en människas hjärta, är begäret att bli korrigerad. Ansträngningar som är gjorda under andligt uppstigande, under studier, spridning, och grupparbete, leder till en önskan som förtjänar att avslöja Ljuset.

Den andliga världen har inga gränser, väggar eller förbud. Ljuset och Kliet existerar bredvid varandra, men de korsar inte varandra – likt vågor med olika frekvenser. Det är bara om människan växlar från vågen av mottagande till vågen av givande som man låter Ljuset komma in och blir uppfylld med det.

För detta behöver människan en stark och fullkomlig önskan, som liknar Ljuset på den minsta nivån. Denna önskan kan vara mycket liten men den bör vara helt fokuserad på målet. Det påminner om hur ett barn vill ha något litet, men med all sin kraft griper denna önskan honom helt, även om det är under en kort tid.

Den minsta likheten med Skaparen kommer omedelbart att tillåta oss att känna Honom. Känslan av Skaparen är vår själ. Sedan upptäcker vi det eviga och perfekta livet på Hans nivå och inte på vår kropps nivå. Viljan att skänka, som korrigerats av Ljuset, för oss till Skaparen, de gemensamma egenskaperna i naturen, och vi förenas med dess nivå och kraft.