Dag: 12 oktober, 2009

Släpp aldrig taget om Ljuset

Vad är en människa? Han är ett berg av egoism och hat gentemot alla. Men när detta berg av hat (berget Sinai) påverkas av Ljuset, klättrat en person till toppen av berget. Det är precis genom att ha egoism, som en person har något att stiga upp ovanför.

Senare, allt eftersom han fortsätter att påverkas av Ljuset, blir hans egoism lämpad att ta emot njutning, som skall användas till förmån för givande.

Allt är gjort av Ljuset. Du kan vara den mest rättfärdiga av alla människor, och du kan ha stigit upp till en hög andlig nivå, men om Ljuset slutar att verka på dig kommer du att falla direkt in i din ursprungliga egoism. Det finns inget annat alternativ: vi styrs antingen av vår egoistiska natur, eller av Ljuset.

Detta kommer aldrig att ändras! Oavsett vilken andlig nivå du går igenom, så måste du alltid hålla fast vid Ljuset så det påverkar dig. Släpp det aldrig, eftersom så fort du släpper, kommer du att falla.