Månad: juni 2011

Egot plågas av godhetens Ljus

Dr. Michael LaitmanFråga: Tankar på andligheten väcker sorg och lidande inom mig eftersom jag inte känner Skaparen. Vad kan jag göra?

Svar: Om en person känner verkligt lidande i sitt liv döljer det Skaparen från honom. Syftet med detta är att hindra oss från att skada vår relation med Skaparen och ändå kunna stå i kontakt med Honom istället för att börja hata och stöta bort Honom.

Det finns många olika tillstånd, men i den utsträckning personen mår dåligt döljs Skaparen från honom, och då måste vi skaffa oss ömsesidig garanti och stöd från omgivningen. Om vi gör det kommer vår omgivning hjälpa med att höja oss över den dåliga känslan till dess orsak, till och med när vi drabbas av större problem.

Då kommer jag förstå att känslan av ondska inte kommer från Skaparen, inte från den högre makten, utan från min egen egoism. Jag kommer att börja dela upp mina känslor i två delar: 1) mina begär som ännu inte har korrigerats, och 2) Skaparen, det Högre Ljuset, som skiner på mig med sin godhet.

Skaparen utstrålar bara godhet, men eftersom jag är motsatt Honom upplever jag det goda som ont; det vill säga, Hans godhet förvandlas till motsatsen för mig. Därför kan inte Skaparen uppenbaras mer för mig, eftersom det skulle få  mig att må så dåligt att jag inte skulle kunna stå ut.

Så länge vi förblir okorrigerade och känner Skaparens motsatta form på grund av att vårat ego förvandlar Ljus till mörker, kommer Skaparen bara uppenbaras i den utsträckning vi kan uthärda det. Och i den omfattning vi inte kan stå ut, gömmer Han sig.

Han uppenbarar sig bara en aning för att visa oss en liten smula ondska så att vi inte helt kopplar bort vårt förstånd, utan fortfarande kan analysera våra känslor. Då börjar jag kontrollera varifrån denna ondska kommer och vad som orsakar den. Till följd av detta kommer jag till gruppen, böckerna och läraren som förklarar för mig att det är jag själv som framkallar ondskan på grund av min motsatthet till Skaparen.

Från den 1:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.24, Shamati #241

Var klok och naiv på samma gång

Dr. Michael LaitmanFråga: Var är det som krävs för att vi ska inse att alla problem och plågor som drabbar oss i livet i själva verket är Skaparens budbärare?

Svar: Vi behöver ta åt oss omgivningens uppfattning, allmänhetens påtryckningar. Det är en nödvändighet att sammanlänka de två motsatserna: å ena sidan att känna stark fruktan, å andra sidan att vara en hjälte, att samtidigt vara väldigt naiv och väldigt smart, beroende på vad som diskuteras.

Vanligtvis blandar vi ihop dessa. När vi borde vara naiva, böja ner huvudet och bara lita, beter vi oss som en viktigpetter och stoltserar med det. När vi borde vara smarta, beter vi oss som dårar.

En hel del tid och energi går åt innan personen får rätsida på saker och ting.  Ibland kan ett enda litet misstag, som bara sker under ett ögonblick eller några dagar, kosta oss tio eller tjugo år av hårt arbete.

Från den 1:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.26

Den säkraste platsen på Jorden

Dr. Michael LaitmanFråga: Det yttre samhället driver alltid på mig med hot om förödmjukelse och skada till mitt själv. När jag känner denna ”kniv” mot min strupe kan jag inte sluta jaga efter materiella saker. Varför känner jag inte likadant i gruppen?

Svar: Visst är det så att man under vissa förutsättningar vill ”stickas” av någon form av yttre stimuli, då man är oförmögen att vakna på egen hand. Men en sådan attityd är felaktig. Det är först när man är oförmögen att arrangera en nödvändig ”störning” genom att använda gruppen och böckerna, först då kommer man att känna ”kniven mot sin strupe”. Men om man vet hur man ska anordna det ges man lite tid, sedan lite till, och ytterligare lite. Gruppen bör dessutom även ta hand om en och ansvara för att väcka en.

I det stora hela finns det två sätt för oss att utvecklas: genom lidande eller genom Torans kraft. Det beror på min förbindelse med gruppen: hur mycket jag lägger ner och får tillbaka.

Jag behöver fortsätta ta emot garanti och försäkran från vännerna. I grund och botten är det meningen att jag ska känna mig som en nyfödd i sin moders armar. Det finns ingen säkrare plats i världen än så, inte sant? En bebis lugnar ner sig i sin moders armar; han eller hon vill inte läggas i vaggan eller någon annanstans, utan vill bara stanna på den plats där det per definition inte finns några problem.

Detta är ömsesidig hängivelse; den finns naturligt både i bebisen och i modern. De är programmerade av naturen, emedan vi måste uppnå detta över vår natur. Föreställ dig: Gruppen, likt en bebis, befinner sig i dina armar, medan du, likt en bebis, är i gruppens armar.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.24, ”Friheten”
videoikon WMV | ljudikon MP3

Skam förvandlar en apa till en människa

Dr. Michael LaitmanFråga: Under den första expansionen av Ljuset (Keter) finns kärlet ännu inte. Så vad är det Ljuset klär sig själv i?

Svar: Detta kallas naturligtvis ännu inte för kärl. Det är därför man kallar det för det direkta Ljusets expansionsfaser, och inte kärlets faser. Du kan även kalla det för stegen i kärlets utveckling, men tills det fjärde steget finns det otvivelaktigt inget kärl som skulle kunna kallas för en självständig varelse.

Det är först efter den fjärde fasen, under expansion ovanifrån och ner, som det utför restriktionen och når denna värld, som det kan sägas att kärlet fullbordar sin utveckling. Det är först här, i denna värld, som varelsen kommer att återvända till sin rot, och därmed kan anses vara självständig och äga punkten av fri vilja, vilken den kan förstora från en punkt till hela världen av oändlighets skala.

Enligt känslan hos denna punkt av fri vilja, och till den grad den är utvecklad, kallas den varelsen, medan ett enkelt begär att njuta inte kallas varelsen. Det är den skapade varelsen enbart från Skaparens sida, Värden. Den riktiga varelsen står mittemot Skaparen och äger sin egen fria vilja.

Det är därför naturens stilla, vegetativa och rörliga nivåer inte anses vara varelsen. De existerar instinktivt under full kontroll av Ljuset, utan någon självständighet. Många människor existerar fortfarande i denna form, osjälvständigt, och lyder sin naturs påbud.

Fri vilja börjar där varelsen känner skam på grund av sin blir på likhet med Skaparen, vilket driver den till att utveckla sig. Detta tillstånd kallas varelsen.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.06.19, Talmud Eser Sefirot
videoikon WMVljudikon MP3

Hitler, Stalin, Ahmadinejad

Dr. Michael LaitmanFråga: Var är gruppen? Är det en sorts idé, människor, eller någonting annat? Varför är det så svårt att förenas med människor som inte är som jag?

Svar: Varje människa i världen är genom sin själ ansluten till de andra själarna. Du måste komma in i detta inre system av sammankopplade själar som om du dyker till havets botten. Och där kommer du att hitta det nätverk av förbindelser som binder samman alla.

Alla finns med i detta nätverk: Hitler, Stalin, Ahmadinejad, Moses, Abraham, och du. Alla de människor du bara känner till genom deras yttre form, såväl som de du känner på en djupare nivå, alla är sammankopplade på bästa möjliga sätt.

I den externa världen uppfyller var och en av dem en specifik roll för att väcka de andra så att de kommer att dras närmare detta nätverk, dyka in i det, och där hitta sig själva, förenade med var och en i själ och hjärta. Du måste hitta den inre kontakten med dem. Gruppen är den inre föreningen av själar. Och du måste inkludera dig själv tillsammans med alla andra.

Med gruppen menar jag här självklart främst de som studerar med oss. Men om du kommer in i denna anslutning, kommer du att se att detta närverk förenar alla, även våra värsta fiender.

Vi måste förstå att det yttre skal inom vilket vi existerar i vår värld är givet till oss så att vi ska kunna övertyga varandra att utföra inre arbete. Hela detta spel är nödvändigt för din skull, så att Skaparen, den kraft som kopplar oss samman internt, ska uppenbaras även i sin externa manifestation.

Internt upprätthålls denna förbindelse av Honom, men externt är det upp till dig att genomföra det! Och om du lyckas sudda ut klyftan mellan det inre och det yttre,  kommer detta att innebära din fullständiga korrigering.

Från den dagliga kabbalalektionen 2011.03.25, Rabashs skrifter

Låt Zohar tala om mig

Dr. Michael LaitmanFråga: Å ena sidan ligger allt vårt arbete i att korrigera förbindelsen mellan personen och hans medmänniskor. Å andra sidan görs korrigeringen av boken Zohar. Hur ska jag få allt att hänga ihop?

Svar: Korrigeringen sker genom Ljuset som finns dolt i kabbalisternas texter. Men det sker bara på villkoret att vi vill varsebli och förstå den verklighet de beskriver så att allt som står skrivet i texterna kan klädas i oss och vi kan vara i samma system av relationer mellan varandra.

Det innebär en förbindelse mellan alla själar i en sådan utsträckning att vi uppnår enighet, att vi blir ett förenat system: Malchut av oändligheten. Om vi strävar efter att uppnå enighet som i ”Älska din nästa som dig själv”, om vi längtar efter det, då börjar Zohar tala om mig.

Som resultat får jag korrigeringens kraft från Zohar och jag går gradvis framåt genom att läsa den. Egentligen innehåller inte själva boken någonting, men genom att läsa den och önska att jag ska få vara i det systemet, drar jag till mig de krafter som existerar i Malchut av oändligheten – och därigenom kommer jag fram till detta system.

Från 2:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.20, Zohar

Den första kontakten med metoden för korrigering

Dr. Michael LaitmanFråga: Det är först när den nu gällande fasen har fullbordats som begäret förstår att det måste gå över till nästa nivå. Hur kan vi övertyga mänskligheten att det egoistiska begäret har nått sin gräns?

Svar: Vi ska inte försöka övertyga någon. Vi vill att folk ska inse att det är så av sig själva. Denna medvetenhet ska aldrig komma från oss. Tvärt om, mänsklighetens skarpaste hjärnor förstår faktiskt att det är omöjligt att fortsätta egoistiskt eftersom vi på detta sätt förbrukar både oss själva och jorden.

Det är inte fullt så uppenbart än, det får oss inte rysa av rädsla. Men det har trängt sig in i våra huvuden. Vi förstår att det är den onda vägen vi vandrar på, trots att vi inte riktigt känner det än. En förnimmelse är trots allt en korrigering som har gjorts.

Folk är beredda att diskutera ämnet, men har inte en aning om hur man ska lösa problemet. De har en grundläggande tråd av kontakt med metoden, en förståelse av människans natur måste förbättras, men de vet ännu inte hur det ska genomföras.

Vi håller på att förgöras av vår egoism, vår ”dödsängel”. Den ”tänkande” massan är åtminstone villiga att gå med på det. Men ännu är de inte på det klara med hur man ska förbättra den och vilka fördelar det kommer att ge. Det är ändå en början.

Från den 5:e delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.20.  “Matan Torah (Givandet av Toran)”

Det dagliga arbetet

Dr. Michael LaitmanFråga: De tre senaste konventen i Italien, Spanien och Moskva var speciella. Vad ska gruppen göra nu?

Svar: Att konventet är över betyder att nu måste ni stiga upp till konventets nivå i ert ”vardagliga” tillstånd. Det är som om vi har kravlat oss upp på ribban, och nu måste vi ställa oss på den med våra fötter.

Med andra ord har vi rest upp en stege till nästa steg och klättrat upp på den. Här är mitt nuvarande tillstånd:

Vi gjorde stora ansträngningar under konventet och tog oss nätt och jämnt dit. Och nu måste vi stå upp på detta trappsteg – alla tillsammans.

The Everyday Work_02

Detta är vårt dagliga arbete fram till nästa konvent. Så fort vi står upprätt, så fort vi behärskar detta steg kommer vi vara redo för det.

Vi ska inte göra det automatiskt, att bara sätta en bock i kalendern några månader framåt i tiden. Kanske mognar det på en eller två veckor, eller tvärt om, på ett halvår; det hela beror på hur snabbt vi realiserar och bemästrar potentialen i att stiga upp till toppen. Alla måste bemästra det inom sig själv.

När jag var på konventet var vår världsgrupp det som uttryckte och förkroppsligade hela mitt uppstigande. Jag förenades med vännerna och genom denna enighet lyftes jag högre upp.

The Everyday Work_03

Men det hela hände under påverkan av kommunikation, gruppen, den yttre omgivningen. Jag var beredda att smälta samman med dem, att vara tillsammans med dem. Åtminstone fanns det sådana minuter och kanske till och med timmar.

Och nu, när jag inte befinner mig under vännernas inflytande, måste jag göra detta inom mig själv: resa mig upp från knäna och stå på mina egna fötter. Detta är ett viktigt och mödosamt arbete där jag känner att laddningen jag fick från mina vänner lever i mig, hjälper mig med min grupp och världsgruppen, att disseminera och studera, och den ger mig hela tiden krafter för att jag ska kunna agera tillsammans med dem.

Enigheten som ägde rum där, på konventet, under den yttre influensen, måste speglas i mitt förverkligande.

The Everyday Work_04
Från den dagliga kabbala lektionen från Moskva 2011.06.16

Ett erbjudande vi inte bör tacka nej till

Dr. Michael LaitmanNaturen stödjer instinktivt, fast och automatiskt systemet av ömsesidighet, sammankoppling, hjälp, harmoni, globalisering och integrering, och upprätthåller därmed livet. Därmed säger vi att den övre kraften är kärlekens kraft. Men de stilla, vegetativa och rörliga nivåerna av naturen har ett ”litet” ytterligare element: människan, det mänskliga samhället, som inte vill följa denna lag. Det är med mening skapat så för att det ska utvecklas slumpmässigt, driven av sin egoism.

Föreställ dig ett gigantiskt system där en del, som är den mest utvecklade, effektiva och ömtåliga, inte jobbar i harmoni med resten av det. På grund av den når hela systemet gradvis ett tillstånd av fullständig obalans. Det här börjar vi äntligen inse. Mänskligheten har blivit en cancertumör som konsumerar allt utanför sig själv, bryter jämvikten och orsakar på så vis en naturlig och motsvarande reaktion.

Hur ska vi uppnå harmoni? Om vi inte gör det kommer vi trots allt förstöra hela organismen. Detta börjar bli uppenbart. Det krävs ingen profet för att se vart saker och ting är på väg.

Det är just detta den kabbalistiska visdomen beskriver: hur vi måste omforma oss själva genom att studera naturens integrala lagar. Börja inte med mysticism och studera astrala fenomen; allt vi måste göra är att lära oss de lagar som gäller för slutna, globala och integrerade system, som även kallas analoga nätverk och som är bekanta för oss genom ingenjörskonst. Det finns en väldig mängd vetenskapligt, matematiskt korrekt material som informerar oss om hur slutna system upprätthåller sin inre balans.

Vi måste studera oss själva som de element som är otillräckliga för detta system i våra handlingar, begär och tankar. Och om vi ärligt vill uppnå någon form av normal existens, även på den materiella världens nivå (för att inte nämna vad mer vi uppenbarar när vi uppnår homeostas med naturen), då kommer vi alla att komma till en generell harmoni.

Idag kan det verka aningen onödigt och otrevligt, men naturen driver, tvingar och kräver av oss icke desto mindre redan den inre ansträngning  och de inre handlingar som är riktade mot att förvandla oss själva. Att vara i linje med den omgivande naturen innebär trots allt att ta hänsyn till den, inte att bara konsumera och utblotta den. Hur och på vilket sätt kan vi förändra oss själva? Den avdelning där kabbala diskuterar detta kallas ”ömsesidig garanti”.

Garanti är vår ömsesidiga överenskommelse (som inte enbart gäller oss själva utan hela naturen) att nå absolut och fullständig ömsesidig förståelse och total balans. I kabbalistiska termer är det Malchut av världen av oändlighet, eller med andra ord, en gemensam och ömsesidig egenskap av kärlek och givande.

Att uppnå ”kärlekens egenskap” innebär att ta hänsyn till andras behov som om de vore mina egna. Det är just så alla delar av vår organism interagerar på den biologiska nivån. Och naturen driver oss till att uppnå samma grad i vår sociala interaktion genom social förening med varandra. Den kan tvinga oss att göra det genom att orsaka lidande. Men om vi börjar röra oss i den riktningen kommer vi snabbt, bekvämt och lätt att förvandlas. Och det är det den kabbalistiska visdomen erbjuder att lära oss.

Från den femte lektionen under kongressen i Moskva, 2011.06.11
videoikon WMV | ljudikon MP3

Förstå varandra och uppenbara Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Alla består vi av manliga och kvinnliga delar. Hur ska jag arrangera de maskulina och feminina delarna inom mig för att spela rätt roll i relation till den manliga gruppen?

Svar: Precis, vi består alla av både manliga och kvinnliga delar. Om det inte var så att både en man och en kvinna existerar inom oss skulle vi inte kunna kommunicera med varandra. Varje molekyl, varje atom, varje partikel består av två motsatta delar; annars skulle de inte existera.

Jag kan kommunicera med och förstå kvinnor just för att det finns en kvinnlig del i mig förutom min dominanta manliga del. Annars skulle jag inte på något vis förstå vad det är . Sönderfallet av den gemensamma viljan (kli) gör det möjligt för oss att bestå av motsatta delar, som i sin tur tillåter oss att ta kontakt och förenas.

Av denna anledning måste man inom sig föreställa sig en form av det motsatta könet, den motsatta delen, och använda denna del för att, om jag är man, gå in i den kvinnliga delen, för att förstå, förnimma och se dessa efterfrågningar, inre begär, strävanden, och försöka att vara mer lyhörd för dem. Och detsamma gäller för kvinnor.

Kvinnor är ofta kritiska till och har stora krav på män. Män behöver behandlas lite som barn, och kvinnor måste vara som något av mödrar till dem. Detta är riktigt, mer korrekt.

En man är alltid under antingen en moders eller hustrus inflytande. Vi tror att han är helt fri, men i själva verket är detta inte sant. I ett korrekt samhälle kontrollerar först modern och sedan frun mannen. Detta är verkligen ett korrekt samhälle eftersom kvinnan är närmare naturen, hon begår färre misstag och är mer balanserad. Jag talar om ideala tillstånd, vad naturen praktiskt har givit oss. Och detta är anledningen till att vi måste vara mer lyhörda mot varandra.

Vi börjar förstå Skaparen när vi har en ordentlig förbindelse mellan varandra. Skaparen uppnås som det gemensamma elementet mellan oss, som består av båda delar. Han kallas “Boreh”, från orden “Bo” och “Reh,” vilket betyder “kom” och “se”. Detta är Skaparens namn. Vad betyder ”kom” och ”se”? Uppnå denna egenskap och du kommer att upptäcka den inom dig—detta kommer att vara Skaparen. Och hur uppnår vi Honom? Vi gör det specifikt genom en ömsesidig förbindelse.

Detta är varför en ömsesidig, korrekt förståelse, tillsammans med att riktigt komma närmare varandra i syfte att uppenbara Skaparen kommer att föra oss till målet.

Från den andra lektionen under Moskvakongressen, 2011.06.10
videoikon WMVljudikon MP3