Egot plågas av godhetens Ljus

Dr. Michael LaitmanFråga: Tankar på andligheten väcker sorg och lidande inom mig eftersom jag inte känner Skaparen. Vad kan jag göra?

Svar: Om en person känner verkligt lidande i sitt liv döljer det Skaparen från honom. Syftet med detta är att hindra oss från att skada vår relation med Skaparen och ändå kunna stå i kontakt med Honom istället för att börja hata och stöta bort Honom.

Det finns många olika tillstånd, men i den utsträckning personen mår dåligt döljs Skaparen från honom, och då måste vi skaffa oss ömsesidig garanti och stöd från omgivningen. Om vi gör det kommer vår omgivning hjälpa med att höja oss över den dåliga känslan till dess orsak, till och med när vi drabbas av större problem.

Då kommer jag förstå att känslan av ondska inte kommer från Skaparen, inte från den högre makten, utan från min egen egoism. Jag kommer att börja dela upp mina känslor i två delar: 1) mina begär som ännu inte har korrigerats, och 2) Skaparen, det Högre Ljuset, som skiner på mig med sin godhet.

Skaparen utstrålar bara godhet, men eftersom jag är motsatt Honom upplever jag det goda som ont; det vill säga, Hans godhet förvandlas till motsatsen för mig. Därför kan inte Skaparen uppenbaras mer för mig, eftersom det skulle få  mig att må så dåligt att jag inte skulle kunna stå ut.

Så länge vi förblir okorrigerade och känner Skaparens motsatta form på grund av att vårat ego förvandlar Ljus till mörker, kommer Skaparen bara uppenbaras i den utsträckning vi kan uthärda det. Och i den omfattning vi inte kan stå ut, gömmer Han sig.

Han uppenbarar sig bara en aning för att visa oss en liten smula ondska så att vi inte helt kopplar bort vårt förstånd, utan fortfarande kan analysera våra känslor. Då börjar jag kontrollera varifrån denna ondska kommer och vad som orsakar den. Till följd av detta kommer jag till gruppen, böckerna och läraren som förklarar för mig att det är jag själv som framkallar ondskan på grund av min motsatthet till Skaparen.

Från den 1:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.24, Shamati #241